Eesti Purjetamise Kongress 2017 – Näoga mere poole!

Eesti Jahtklubide Liidu pressiteade, 21.04.2017

Täna, 21. aprillil toimub Tallinnas Kumu Kunstimuuseumis Eesti Jahtklubide Liiudu poolt korraldatav üritus Eesti Purjetamise Kongress 2017. Kongressi teemadeks on purjetamise ja väikelaevanduse mõju majandusele ning purjetamisharidus ja merega sõbraks olemine.

“Eesti Purjetamise Kongressil on kõikide purjetamise ja merenduse huviliste kohalolek äärmiselt oluline. See on suurepärane võimalus kuulda ülemaailmse purjetamise katusorganisatsiooni, World Sailingu juhtidelt arengusuundadest maailma purjetamises. Lisaks seame sihte Eesti purjetamisele ning kuuleme ministeeriumide ja omavalitsuste juhtidelt, millist abi meil nende poolt oodata on” tutvustab üritust Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein.

Eesti Purjetamise Kongressi 2017 eesmärk on tutvustada teemasid, mis on antud ajahetkel tähtsad ning arutamist väärt. Üheks neist on purjetamise mõju läbi erinevate tegevuste just majandusele ja elukvaliteedile. Lisaks on oluline rõhku pöörata ka mereharidusele. Eesti Jahtklubide Liidu eesmärk on suurendada oma liikmeskonda 10 aastaga 10 000 liikmeni. Selleks oleks aga vajalik laialdaselt kättesaadav purjetamisõpe, näiteks juba üldhariduskoolide kehalise kasvatuse tundides, kus ühtlasi õpetataks ka merega sõbraks olemist ning käitumist, sest Eesti on siiski mereriik.

Rahvusvahelisi kogemusi ja uusi tuuli toovad World Sailingu asepresident Nadine Stegenwalner ja kommertsdirektor Hugh Chambers. Rootsi Lerumi purjetamiskooli esindaja Björn Johansson räägib nende töötavast purjeõppe kooli mudelist. Lisaks kuuleme Egon Elsteinilt Eesti Jahtklubide Liidu võimalikest arenguteedest ning Ott Kallaselt purjetamishariduse arengust ja purjetamishariduse ketist. Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju räägib ning tutvustab plaane Eesti spordi tulevikust. Väino Hallikmägi tutvustab purjetamise ja väikesadamate mõju majandusele. Extreme Sailing Series juht, Martin Evans, räägib, kuidas ja kui palju avaldab majanduslikku mõju regatte võõrustavatele linnadele võistluste korraldamine.

Kongressi ajakavaga saab tutvuda siin: http://www.puri.ee/kutse-eesti-purjetamise-kongressile/

Eesti Jahtklubide Liit on purjespordi ja huvimeresõiduga tegelev ühendus, mille eesmärgiks on purjespordi arendamise kaudu tipp-, võistlus- ja rahvaspordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine ning purjespordi ja huvimeresõidu arendamine Eestis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.