TTÜ Eesti Mereakadeemia laienes Saaremaale

Alates sellest aastast kuulub Mereakadeemia koosseisu ka endine TTÜ Kuressaare Kolledž.

Mereakadeemia on TTÜ struktuurireformis tõusnud teaduskonnatasandi struktuurüksuseks, kelle eestvedamisel Eesti mereharidust ja kogu sellega haakuvat valdkonda edasi viiakse.

Mereakadeemial on Kuressaares kaks keskust: Väikelaevaehituse Kompetentsikeskus ja õppetööd korraldav keskus. Vastuvõtt Kuressaares toimub kahele erialale: meretehnika ja väikelaevaehitus ning ettevõtlus ja elamusmajandus.

Lisaks viib Mereakadeemia nüüdest Saaremaale ka täiendõpet. Saaremaal elab väga palju tegevmeremehi, kellel on kohustus regulaarselt läbida täienduskursuseid, mida Mereakadeemia on seni korraldanud vaid Tallinnas.

Nüüdsest on võimalus piisava huviliste arvu korral hakata täienduskursusi läbi viima ka Kuressaares.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.