Estonian Cruising Guide – purjetamisjuhis Eesti vetes, toeta projekti Hooandja kaudu

“Estonian Cruising Guide – purjetamisjuhis Eesti vetes” projekt Hooandjas

“Estonian Cruising Guide – purjetamisjuhis Eesti vetes” on hädavajalik abivahend kõigile harrastusmeresõitjatele ja merematkajatele, kes soovivad meie rannikul purjeka või paadiga liigelda, väikesadamaid külastada või läbida Eesti merealasid mõne pikema mereretke käigus.

Selline igaühele arusaadav seilamisjuhis lihtsalt peab igal endast lugu pidaval mereriigil oma merealade kohta olemas olema ning Veeteede Ameti poolt koostatavad  ametlikud merekaardid ja lootsiraamat seda ei asenda, kuigi merekaart peab väikelaevas nagunii olema.

Jahtkaptenile pole vaja Cruising Guide olemust ja olulisust pikemalt selgitada, kuid sellisest raamatust leiab vajalikku ja huvitavat teavet ka näiteks kajakisõitja, purjelaudur või harrastuskalastaja. Aga miks mitte ka lihtsalt randlased või mere ääres suvitajad, keda huvitab, mis piirkonnas nad siis ikkagi puhkavad ja liiguvad. Ühesõnaga, tegemist on äärmiselt vajaliku teatmeteosega, mis peaks olemas olema igas rannikumerel seilavas väikelaevas ja mereäärses majapidamises.

Kahjuks pärineb kõige viimane sedalaadi trükis aastatest 2004-2006, selle ajaga aga on navigatsioonialane info oluliselt muutunud ning vana raamat oma elu juba ära elanud. Näiteks on Eestis rajatud mitmeid uusi väikesadamaid või on uuenenud neis pakutavate teenuste nimekiri.

Seepärast algatasimegi Hooandja projekti uue Cruising Guide koostamiseks ja tootmiseks kodanikualgatuse korras. Projekti algatajaks ja läbiviijaks on MTÜ Eesti Väikesadamate Arenduskeskus, mille liikmete poolt tuleb ka vajalik kaasrahastus.

Tulemuseks on inglise keelne trükis formaadiga 170×250 mm. Maht 11 poognat (176 lk), spiraalköites, kahepoolse lakaga lamineeritud kaantega, 4+4 värvilisusega. Raamatu koostamise käigus kogutud andmed ja juhised avaldatakse ka vastaval internetileheküljel tasuta vaatamiseks, kuid käepärane trükitud raamat on jahtkaptenitele ja paadikipritele hädavajalik lihtsal põhjusel: merel puuduvad sageli nii internet kui elekter.

Cruising Guide valmimise tähtajaks planeerime 2015. aasta sügise, et uut purjetamisjuhist oleks võimalik järgmisel talvehooajal erinevatel mere- ja vabaajamessidel esitleda ning Merekultuuri aastal 2016 jahtklubides ning väikesadamates meresõitjatele pakkuda.

Summa, mida Hooandjaga püüame kokku saada, on trükise kohta märkimisväärselt suur, kuid tegemist ei ole tavalise ilukirjanduslik-kunstilise teosega. Andmete kogumise ja kontrolli käigus peame kõik raamatus kirjeldatavad veeteed ja sadamad uuesti läbi sõitma, veenduma navigatsioonimärgistuse ja maamärkide õigsuses ning tegema värsked fotod, andmed tuleb esitada paralleelselt nii eesti kui rahvusvahelises merekeeles ehk inglise keeles ning omajagu spetsialistide abi läheb vaja ka kaartide ja skeemide kujundamiseks ning kohaldamiseks.

Projekti toetajatena – ning ka esmase sihtgrupina – näeme eelkõige väikelaevajuhte, paadiomanikke, Eestit külastavaid mereturiste ja teisi meresõiduhuvilisi. Aga ka välismaa sõpradele kingitust otsivaid inimesi või muidu Eesti rannikumerest huvituvaid mereriigi kodanikke.

Avalikkusega jagame loodavat Cruising Guide’i mitmel erineval viisil. Paberile trükitud raamat läheb müüki väikesadamatesse, jahtklubidesse, kaartide ja meretarvete poodidesse, ka raamatupoodidesse. Seda müüvad/jagavad välismessidel Eesti turismiettevõtted, väikesadamad, väikelaevaehitajad ja Eesti esindused. Internetiversiooni paneme vastavale kodulehele üles tasuta kasutamiseks.

Kogutud andmetega anname välja ka digiandmekandja (CD ja/või mälupulk), millelt soovijad võivad vajaliku piirkonna andmeid arvutis uurida või endale vajalikud leheküljed ise välja trükkida.

Täname kõiki hooandjaid pärituule eest!

MTÜ Eesti Väikesadamate Arenduskeskus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.