Pilk Vabariigi Valitsuse 6. juuni istungi päevakorda

Toon välja paar huvitavat punkti Vabariigi Valitsuse 6. juuni istungi kommenteeritud päevakorrast. Loe tervet päevakorda siit.

  • Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnateabe Keskuse ja Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ühendamisega Keskkonnaagentuuriks

Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: määruse eelnõu

Seoses keskkonnaandmete kogumise, analüüsimise ja avalikustamisega tegelevate asutuste ümberkorraldamisega ühendatakse keskkonnaministeeriumi hallatavad riigiasutused keskkonnateabe keskus ning Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituut keskkonnaministeeriumi hallatavaks riigiasutuseks keskkonnaagentuur.

Keskkonnaagentuuri põhitegevuseks on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnavaldkonna riigisiseste ja rahvusvaheliste aruannete koostamine, keskkonnaseisundile hinnangute andmine, elutähtsate teenuste sealhulgas ilmaprognoosi tagamine ning seirejaamade, -vahendite ja –seadmete pidamine ja uuendamine.

Eelnõu eesmärk on teha keskkonnaagentuuri moodustamisest tulenevalt tehnilist laadi muudatused Vabariigi Valitsuse määrustes.

  • Loa andmine lepingu sõlmimiseks järgmiste aastate eelarvete arvel (Kihnuga ühenduse pidamiseks vajaliku parvlaeva soetamiseks)

Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt lubatakse veeteede ametil sõlmida leping 9 388 800 euro ulatuses Kihnu väikesaarega ühenduse pidamiseks vajaliku parvlaeva soetamiseks.

Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava põhinimekirjas on projekt parvlaevade soetamiseks Ruhnule, Pranglile, Abrukale, Vormsile ja Kihnule. Hangete tulemusena on projekti kogumaksumus 26 706 320,75 eurot. Euroopa Regionaalarengu Fondi eelarves on projekti jaoks 24 337 265,55 eurot, mistõttu tuleb Kihnu laeva soetamiseks leida täiendavalt 2 369 055,20 eurot. Kuna võimalused täiendavateks suuremahulisteks investeeringuteks riigituludest on lähiaastatel piiratud, püüab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium esmalt leida täiendavaid Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid. Teine võimalus on leida vahendeid ministeeriumi valitsemisala eelarvest või pakkuda välja täiendavaid riigitulusid.

Selleks, et tagada projekti väljamaksed abikõlblikkuse perioodi jooksul, peab hankelepingu sõlmima hiljemalt 21. juunil 2013. aastal. Arvestades laeva ehitusele, katsetustele ja vastuvõtmise protseduuridele kuluvat aega (26+4 kuud), oleks selliselt võimalik tagada laeva valmimine ja riigile üleandmine hiljemalt 31. detsembril 2015. aastal. Vastasel juhul ületatakse käesoleva programmperioodi abikõlblikkuse periood ja Kihnu parvlaeva ehitamiseks kasutatud toetus tuleks Euroopa Komisjonile tagasi maksta.

Praegu sõidavad Kihnu-Pärnu ja Kihnu-Munalaiu liinidel laevad Liisi (1972) ja Amalie (1964), mis on tehniliselt vananenud ja jääs sõitmise võimekuseta. Talvist transpordiühendust peetakse lennukiga, mis mahutab vähe reisijaid ja kaupa. Seetõttu on uue laeva soetamine ning hiljem operaatori leidmine pikas perspektiivis tasuvam kui tänastes tingimustes jätkamine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.