Jõelähtme volikogu algatas Tallinna LNG terminali teemaplaneeringu

Eleringi pressiteade, 3.09.2012

Jõelähtme vallavolikogu kiitis neljapäeval (30.08.2012) heaks Muuga sadamasse planeeritava Tallinna LNG terminali teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise.

Teemaplaneeringu “Veeldatud loodusliku maagaasi terminali asukoha valimine” hõlmab 300 hektari suurust maa-ala Muuga sadama idapoolses osas. Vallavolikogu otsusega viiakse läbi ka teemaplaneeringuga seotud keskkonnamõju strateegiline hindamine, et selgitada välja võimaliku LNG terminali mõju ümbritsevale keskkonnale.

Riigile kuuluvad ettevõtted AS Elering ja AS Tallinna Sadam ning maailma juhtiva sõltumatu vedellasti terminalide operaatori Royal Vopak tütarfirma Vopak LNG on sõlminud ühiste kavatsuste protokolli, et selgitada välja LNG terminali rajamise teostatavus Muuga sadamasse. Projekti esimeses etapis on valmimas esialgne teostatavusuuring, et hinnata Tallinna LNG terminali projekti sobivust kogu Baltikumi ja Soomet varustava terminalina.

Euroopa Komisjon on varasemalt teatanud, et toetab Balti riikides LNG lahenduse väljatöötamist tingimusel, et see suudab katta vähemalt 25 protsenti kogu regiooni maagaasi vajadusest. Tallinna LNG terminali arendamise projekt on üheks osaks laiemast tegevuste plaanist, et arendada Eestis välja hästi toimiv maagaasi turg lähtuvalt Euroopa Liidu maagaasi direktiivi printsiipidest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.