Klassifikatsiooniühing ABS ja Makarovi-nimeline mereakadeemia St. Peterburis alustasid koostööd

ABSSelle aasta mais tähistas admiral Makarovi-nimeline riiklik mereakadeemia (AMSMA) suurejooneliselt koos toetajate ja partneritega oma 135. aastapäeva. Pidustustest võttis osa ka klassifikatsiooniühing ABS (American Bureau of Shipping), kes tutvustas akadeemiale oma organisatsiooni ja pakutavaid teenuseid.

Kohtumise tulemusena sõlmiti mereakadeemia ja klassiühingu vahel koostööleping, mis sisaldab stipendiume kadettidele, seminare päevakorralistel teemadel (LNG, keskkonnaküsimused jt) ning praktilist väljaõpet valitud kadettidele laevatehastes ABS inspektorite juhendamisel.

Esimene grupp AMSMA kadette alustasid oma väljaõpet juulikuus Lissabonis asuvas laevatehases Lisnave Shipyard. Kolm kadetti (Aleksandr Kudryashov, Vasiliy Suvorov ja Oleg Bashkirev) ning nende õppejõud Dmitry Ishakov said põhjaliku ülevaate laevade järelevalve toimingutest laevatehases.

Lähiajal on plaanis korraldada juba teine, samasugune väljaõpe mõnes laevatehases.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.