In Memoriam – Toivo Prela

In Memoriam Toivo PrelaVeeteede Amet teatab kurbusega, et ootamatult lahkus ameti peadirektori asetäitja, hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse juhataja Toivo Prela (1950 – 2011).

Toivo Prela oli merenduse tippspetsialist, nõudlik juht ja hea kolleeg, kellel oli soov ja tahe püstitatud eesmärgid ellu viia.

1950. aastal sündinud Toivo Prela lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi 1972. aastal insener-mehaanikuna laevajõuseadmete erialal. Alates 1972. aastast töötas ta Hiiu Kaluris laevastiku grupimehaanikuna ja peainseneri asetäitjana, aastatel 1981–1990 Hiiu Kaluri juhatuse esimehe asetäitjana.

Üheksakümnendatel aastatel töötas Toivo Prela juhtivatel ametikohtadel erinevates äriühingutes. Alates 2000. aastast oli Toivo Prela Veeteede Ameti peadirektori asetäitja – hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse juhataja. Ta juhtis teenistust, mille põhiülesanne on ohutuse tagamine veeteedel. Koos oma 180 alluvaga korraldas ta Eesti vete mõõdistamist, navigatsioonikaartide ja -teatmike väljaandmist, veeteede märgistamist ujuvmärkidega, samuti tuletornide ja Veeteede Ameti laevade tööd.

Toivo Prela ehitas üles hästi toimiva struktuuri, tema juhtimisel on viimase kümne aasta jooksul toimunud oluline edasiminek Eesti hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse valdkonnas, näiteks digitaalkartograafia tehnoloogilise protsessi juurutamine, kodumaise signaaltöötlusega lehviksonari kasutuselevõtt Veeteede Ameti mõõdistuslaevadel, sisevetele kolme uue töölaeva ehitamine, poilaeva EVA-316 ümberehitamine mitmeotstarbeliseks laevaks, navigatsioonimärkide infosüsteemi, sh aparatuurse reaalajaseire süsteemi väljaehitamine, navigatsioonimärkide infosüsteemi viimine internetipõhiseks ja ühendamine AIS tugivõrguga, hüdrograafia infosüsteemi loomine, samuti enamiku navigatsioonimärkide varustamine kaasaegsete valgusdioodlaternatega, uute mitmeaastaste jääpoide juurutamine ja palju muud. Igapäevast hoolt jagus Toivo Prelal ka Eesti ainukese jäämurdja, 48-aastase TARMO töökorras hoidmisele.

Veeteede Amet avaldab sügavat kaastunnet lahkunu perele, sõpradele ja kolleegidele. Mereblog ühineb leinas ning avaldab kaastunnet lahkunu lähedastele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.