Projektid merenduses

Valitsuse homse istungi kommenteeritud päevakord näitab, et merenduse vallas tegeletakse endiselt aktiivselt rahvusvaheliste projektidega.

Väljavõte päevakorrast:

1) Välisabi sildfinantseerimine (Eesti Mereakadeemia osalemine projektis “Spinnaker”)

Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi
Tüüp: Korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt lubatakse Eesti Mereakadeemial kasutada Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatava „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013” programmi projekti „Spinnaker” tegevuste ajutiseks rahastamiseks kuni 45 129 eurot riigieelarvest. Projekti käigus tehakse merendusklastrialaseid uuringuid ning osaletakse Eesti Lähimerevedude ja Logistika Arenduskeskuse loomises ja Saaremaa Kompetentsikeskuse töös. Projekt võimaldab laiendada täiendusõppe kursuste valikut ja arendada e-õpet, mis aitab oluliselt suurendada sihtgrupi suurust. Sildfinantseerimiseks saadud raha tagastatakse hiljemalt 31. detsembril 2012. aastal.

2) Välisabi sildfinantseerimine (Eesti Mereakadeemia osalemine projektis “EnSaCo Oil Spill”)

Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi
Tüüp: Korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt lubatakse Eesti Mereakadeemial kasutada projekti „Environmental and Safety Management Cooperation on Shoreline Oil Spill Response” (edaspidi „EnSaCo Oil Spill”) ajutiseks rahastamiseks kuni 40 536 eurot riigieelarvest. Projekt viiakse läbi Euroopa territoriaalse koostöö programmi INTERREG IVA raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti eesmärk on parandada Eesti, Soome, Rootsi ja Venemaa pääste- ja piirivalveteenistuste reageerimisvalmidust ja koostööd rannaäärsete naftareostuste korral. Sildfinantseerimiseks saadud raha tagastatakse hiljemalt 31. detsembril 2012. aastal.

3) Välisabi sildfinantseerimine (Eesti Mereakadeemia osalemine projektis “StarDust”)

Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi
Tüüp: Korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt lubatakse Eesti Mereakadeemial kasutada projekti „The Strategic Project on Trans-national Commercial Activities in Research & Innovation, Clusters and in SME-Networks” (edaspidi „StarDust”) ajutiseks rahastamiseks kuni 24 650 eurot riigieelarvest. Projekt viiakse läbi Euroopa territoriaalse koostöö Läänemere piirkonna programmi 2007–2013 raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti “StarDust” eesmärk on siduda tugevad teadusuuringute keskkonnad, klastrite ning väike- ja keskmiste ettevõtete võrgustikud mitmeks ülemaailmselt tunnustatud ja konkurentsivõimeliseks teadusuuringute ja innovatsioonikeskuseks Läänemere regioonis. Põhitähelepanu on 5 riikidevahelisel pilootprojektil, mis tegutsevad tuleviku energeetika, heaolu, tervise, transpordi ja digitaalse äri ning teenuste valdkonnas. Sildfinantseerimiseks aadud raha tagastatakse pärast projekti vahendite laekumist hiljemalt 31. detsembril 2012. aastal.

4) Välisabi sildfinantseerimine (Eesti Mereakadeemia osalemine projektis “Penta”)

Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi
Tüüp: Korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt lubatakse Eesti Merakadeemial kasutada projekti „Pentathlon – Ports of Stockholm, Helsinki, Tallinn, Turku and Naantali – together” (edaspidi „Penta”) ajutiseks rahastamiseks riigieelarvest kuni 69 097 eurot. Projekt viiakse läbi Euroopa territoriaalse koostöö programmi INTERREG IVA raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti “Penta” eesmärk on leida võimalused, kuidas lihtsustada ja viia omavahel kooskõlla liinilaevadega seotud administratiivsed protseduurid viies Läänemere sadamas: Tallinnas, Turus, Naantalis, Stockholmis ja Helsingis. Sildfinantseerimiseks saadud raha tagastatakse hiljemalt 31. detsembril 2012. aastal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.