e-õigus: Riiklik arengukava „Eesti merenduspoliitika 2011-2020″

e-õigus’esse jõudis tõenäoliselt kõige olulisem eelnõu tänapäevases Eesti merenduses: Eesti merenduspoliitika 2011-2020. Dokumendil, mida on oodatud juba aastaid, on oluline roll Eesti merenduse edaspidises arengus. Otsuse sellise dokumendi koostamiseks andis Valitsus 6. augustil 2009. aastal. Tööd on juhtinud majandus- ja kommunikatsiooniministeerium – merenduspoliitika veebileht.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu “„Riiklik arengukava „Eesti merenduspoliitika 2011-2020““” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=314443.

Kellel ei õnnestu e-õigusest dokumente kätte saada või tekib probleeme .docx failide avamisega või eelistab neid hoopis PDF formaadis, võib need endale alla laadida Mereblogist:

  1. Minister Juhan Partsi kiri ministeeriumitele – (DOC, 50 kb) või (PDF, 28 kb);
  2. Riigikogu otsuse eelnõu (DOC, 24 kb) või (PDF, 13 kb);
  3. Merenduspoliitika 2011-2020 eelnõu (DOC, 1673 kb) või (PDF, 877 kb);
  4. Seletuskiri (DOC, 91 kb) või (PDF, 145 kb).

Eelnõule reageerimise tähtaeg on 25.01.2011.

Rohkem Eesti merenduspoliitikast Mereblogis:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.