Karpak saavutas Hyeres’i MK-etapil 8. koha, õed Umbid tulid 11ndaks

Fotol: Õed Umbid võistlemas Hyeres'is. Autor: Guillaume Durand. Prantsusmaal Hyeres'is lõppes reedel olümpiapurjetamise MK-sarja neljas etapp 41. Prantsuse olümpianädala regatt (41st Semaine Olympique Francaise), kus medalisõitu pääsenud Deniss Karpak saavutas Finn klassis 8. koha. Naiste 470 klassis purjetavad õed Umbid tulid võistluste kokkuvõttes 11. kohale. Kümne eelneva võistlussõidu tulemuste põhjal kümne parima seas medalisõitu pääsenud […]

Read More

e-Õigus: eelnõu “Meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu "Meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=253536

Read More

e-Õigus: eelnõu “Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2003. a määruse nr 266 “Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord ning laevakontrolli akti ja kinnipidamise akti vormid” muutmise määruse eelnõu”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu "Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2003. a määruse nr 266 "Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord ning laevakontrolli akti ja kinnipidamise akti vormid" muutmise määruse eelnõu" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=254368

Read More

e-Õigus: eelnõu “”Merekõlblikkuse tunnistuse ja sõidukõlblikkuse tunnistuse vorm””

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu ""Merekõlblikkuse tunnistuse ja sõidukõlblikkuse tunnistuse vorm"" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=254353

Read More

e-Õigus: eelnõu “”Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.5 “Sotsiaalmajanduslikud meetmed” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord”

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu ""Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 1.5 "Sotsiaalmajanduslikud meetmed" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=254277

Read More

e-Õigus: eelnõu “Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu "Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=254242

Read More