e-Õigus: eelnõu “Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu "Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=254242

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.