E-õigus: määrus “Kutselise kalapüügi võimalused 2009. aastaks”

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu ""Vabariigi Valitsuse 16. oktoobri 2008. a määruse nr 152 „Kutselise kalapüügi võimalused 2009. aastaks" muutmine"" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=240244

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.