Väikesadama spetsialistide esimene lend lõpetas Suuremõisa Tehnikumi

Üleeile, 26.08.2008 said lõputunnistuse 11 väikesadama spetsialisti eriala lõpetajat, kes on valmistunud tööks väikesadamate arendamisel ja võivad asuda tööle eelkõige kohalike omavalitsuste või sadamahaldajate arendusprojektide juures. Samuti saavad nad oma teadmistega kasulikud olla paljudes muudes ettevõtmistes, mille eesmärgiks on meie merelise asukoha teadvustamine ja sellest lähtuv arendustegevus mitmel pool Eestimaal.

Aastase koolituse jooksul on saadud laialdane ülevaade Eesti ja lähiümbruse merendusest, sadamaid ja merendust puudutavast seadusandlusest, projektijuhtimisest, mere- ja tööohutusest, erinevate teenuste korraldamise nõuetest väikesadamates, teadmisi ettevõtlusest, keskkonnaõpetust jpm. Kõik lõpetajad omavad väikelaevade juhtimisõigust.

Praktikal viibiti erinevates sadamates ja väikelaevandusega seotud organisatsioonide juures.

Sel sügisel alustab samal erialal järgmine õppegrupp. Riiklik tellimus on koolitada 20 väikesadama spetsialisti. See peaks märgatavalt parandama muuhulgas Euroopa Liidu struktuuritoetuste kasutamist valdkonnas ning elavdama merega seotud väikeettevõtlust regionaaltasandil.

Organisatsioonid ja ettevõtted, kes tunnevad lõpetajate vastu huvi ja soovivad teha ettepankeuid koostööks, saavad lisainfot Suuremõisa Tehnikumi arendusjuhilt.

Suuremõisa Tehnikum
Pressiteade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.