Paadimatk ümber Hiiumaa

Hiiu Purjelaeva Seltsi eestvõttel toimub tänavune „Paadimatk ümber Hiiumaa" 11.-12. juulini ja seekord sõidetakse Suursadamast Seaninale. Paadisõitu kui rannarahva ellu kuuluvat oskust populariseeriv matk leiab aset juba üheksandat korda.

Viimastel aastatel on matkast võtnud osa üle poolesaja aluse, kuid sadamate suhteliselt hõre paiknemine Väinameres ning olemasolevate sadamate väiksus ei võimalda osalevate aluste arvu suurendada. Seda enam püüab Hiiu Purjelaeva Selts avalikkuse tähelepanu suunata väikesadamate arendamise vajadusele merekultuuri jätkuvust ja merematkamise võimalusi silmas pidades. On sümboolne, et seekordne paadimatk on ajastatud kaluritepäevale – meenutamaks kalarikkaid aegu, mis hoidsid elus paljusid väikesadamaid Väinameres.

Aastate jooksul on paadimatka sihtkohtadeks olnud Hiiumaa ja naabersaarte väikesadamad, mis ressursinappusele vaatamata kuuluvad lahutamatu osana saarelise eluviisi juurde, olles lüliks maa ja mere vahel. Ring on tehtud peale Hiiumaale, külastatud Vormsit ja Saaremaad. Sellesuvine etapp viib osalejad Muhumaale, Seanina sadamasse, mis pikka aega oli tegus kalasadam, kuid nüüdseks on sedavõrd lagunenud, et ootab lammutamist.

Meeskondade registreerimine algab Suursadamas reedel, 11. juulil kell 9.00. Start antakse kell 11.00, planeeritav saabumine Seanina sadamasse kell 18.00. Õhtuks on planeeritud mereteemalised jututoad ning muud meelelahutust nii osavõtjaile kui huvilistele, sest kalurite päev tahab kalasadamas ikka tähistamist ning auhinnad ja meened kättejagamist. Tantsuks mängib ansambel Pärnu Poisid.

Laupäevase hommikusöögi järel on plaanitud ühiselt peopaik korda teha ning lahkuda Seaninalt kell 12.00. Kel aga aega ja soovi, võib jääda seda Muhumaa nurgakest ka kauemaks uudistama.

Osavõtutasu 250 krooni sisaldab kehakinnitust – õhtu- ja hommikusööki Seaninal, telkimisplatsi, võimaluste piires olmetingimusi, tantsumuusikat ansamblilt ning muud organiseeritud tegevust ja meelelahutust.

Matka ladusamaks läbiviimiseks palume kaptenitel eelnevalt täita meeskondade munsterrollid ja saata need Hiiu Purjelaeva Seltsile. Munsterrolli vormi saab täita elektrooniliselt seltsi kodulehel või sealtsamast printida ja saata postiga kodulehelt leitaval aadressil.

Neil, kes otsivad reisijakohta laevadel, palume mängu panna oma tutvused või veenmisoskus laevaomanike ja kaptenite juures ning leida endale ise osalemisvõimalus.

Hiiu Purjelaeva Selts palub osalejail arvestada oludega ning aidata omalt poolt kaasa, et matk kõigiti turvaliselt kulgeks nii merel, sadamas kui rannas.

Lisainfot Hiiu Purjelaeva Seltsi kodulehelt http://www.hps.ee/ või paadimatk@hps.ee .

Lugupidamisega,

Hiiu Purjelaeva Selts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.