Väikelaevakindlustus on muutunud laevaomanikusõbralikumaks

Aprillist laiendas ERGO märgatavalt väikelaevakindlustuse kindlustuskaitset, lisades katteid, mida varem Eesti kindlustusturul pole pakutud. Nüüd laieneb kindlustuskaitse igasuguse ilma korral juhtunud laevaõnnetustele, samuti on sees detailide amortisatsioonist põhjustatud kahjud, transpordikahjud ja ellingukahjud, mida varem ei hüvitatud. Lisaks otsesele varalisele kahjule kuuluvad hüvitamisele ka kahju ärahoidmise või vähendamise kulud ning peale kindlustusjuhtumi toimumist vajalikud ja mõistlikud […]

Read More

Huvilised saavad 1. mail Pirital tasuta purjetamisega tutvuda

Neljapäeval 1. mail on kõik purjetamishuvilised oodatud Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse sadamasse, kus saab näha ja katsuda uusi Match Race jahte ning proovida purjetamist, samuti pääseb merele avamerejahil ja kiirkaatritel. Üritusel osalemine on tasuta. Ürituse eestvedaja Alar Volmeri sõnul on juba rohkem kui nädalapäevad Tallinna lahel ja ka mujal Eestis vilksamisi näha olnud purjeid, ent ametlikult algab […]

Read More

Eripiirkonnad abiks veealade kasutamise korraldamisel

Seoses veealade üha aktiivsema kasutuselevõtuga nii majandustegevuse arendamiseks kui ka puhkemajanduse korraldamiseks on tekkinud vajadus erinevate tegevuste kooskõlastamiseks ja reguleerimiseks, et vältida ohtu tegevuses osalejatele, nende varale ja keskkonnale ning kõige otstarbekamalt kasutada veealasid kui olulist looduslikku ressurssi. Juba käesoleval ajal on rannikumere ja laevatatavate sisevete mõningates piirkondades tekkinud probleeme ja konfliktsituatsioone veealade kasutamisel: näiteks […]

Read More