Uus NAVTEX

NAVTEX on kitsaribalise tähttrükkimise telegraafseade meresõiduohutusalase informatsiooni vastuvõtmiseks. Väike printer, kuhu teatud raadiosagedusel (518 / 490 kHz) saadetud info prinditakse otse paberile. NAVTEX-iga edastatakse ilmainfot, hädateateid, navigatsiooni- ja tormihoiatusi. Juba pikemat aega on see seade aga ajale jalgu jäänud ja nüüd on lõpuks ka selles osas uudiseid. British Marine Electronics Association 28.01.2008: Marine Electronic Services Ltd have expanded their […]

Read More