Ka vene keel on merekeel

Mäletan, et Eesti taasiseseisvumise järel olid paljud seda meelt, et vene keelt enam õppima ei pea ja paljud lapsevanemad otsustasid, et nende laps soovib pigem inglise keelt õppida. Ka õppekavade koostajad läksid üldvooluga kaasa.

Ja nüüd kuulen üha enam ja enam, kuidas noortel meremeestel on laevameeskonnaga suhtlemisel probleeme, sest suur osa meeskonnaliikmetest on venekeelse taustaga, nii Eestist, Lätist, Leedust kui ka Ukrainast, Venemaalt muidugi kaasa arvatud.

Nüüd lugesin Meie Maast taas ühe noormehe keelemurest:

Reisi ümarlaual aga selgus, et ülejäänud meeskonnaliikmed on vene rahvusest ja kapten samuti. Kaarel aga polnud koolis vene keelt õppinud. Vaatamata vene keele oskuse puudumisele mõtles Kaarel, et kui kõik on hakkama saanud, küllap saab temagi.

… Algul ei saanud Kaarel vene keelest tuhkagi aru. “Suhtlesin sisetunde ajel,” lausub ta.

Laeval oli vaid neli eestlast: Kaarel, tema kaks kursusevenda ja veel parasjagu vahis olev noormees – kaugõppes mereakadeemia lõpetanud poiss, kes sooritas puudujäänud merepraktikat. Eestlasi kohates oli ta väga rõõmus.

Usun, et Kaarel ikkagi hakkama sai. Kogu lugu Kaareli meremeheks saamisest 4. jaanuari Meie Maas, üsna mõnus lugemiselamus.

Ja ega see noorte keelebarjäär ei puuduta vaid meremehi. Ka igapäevaselt, kasvõi teenindusega seotud seikades olen tähele pannud, et noored ei oska vene keelt rääkiva kliendi ka kõige lihtsamatele küsimustele vastata. Töökuulutustes esinev vene keele nõue vähemalt suhtlustasandil on väga tõsine nõue ja keele valdajatel, ka venelastel, kel eesti keel suus, on konkurentsieelis.

Millegipärast on see piir keeleoskajate ja mitteoskajate vahel umbes 1977-78 sündinute juures. Tõsi, sest just sel ajal sündinud noored olid taasiseseisvumise ajal põhikoolis.

Noorte eestlaste oskamatus end vene keeles väljendada tekitab sulutuse teise rahvuse suhtes, ei toimu eestlastepoolset integreerumist ja väljendamisoskuse piiratuse pärast on mõlemad suhtluspooled agresiivsemalt meelestatud. Lätis on integreerumine toimunud iseenesest ka lätlaste poolt. Lätlased, ka noored valdavad oluliselt rohkem vene keelt (eks see ole tingitud sellest, et lätlaste osa oma maa kogurahvastikust on Eestiga võrreldes väiksem ja neil on ka võimsam venekeelne meedia). Läti laevapereliikmetega suheldes tundsin isegi, et olin nendest mitme sammu võrra maas. Mis veel neist rääkida, kel vene keel koolis kolmanda- või neljandajärguline?

Ka Mereakadeemia õppejõud on kurtnud, et noorte tudengite vene keele oskamatus tekitab mõnel juhul probleeme. Kusjuures praegu on vanem põlvkond veel tööturul aktiivne, paljud neist kõrghariduse vene keeles omandanud – valdavad vene keelt ja venekeelseid materjale, oskavad venelastega ühised projekte läbi viia ja ka peale tööpäeva idapiiritaguste koostööpartneritega sõbralikult aega veeta.

Ka laevaehitusinseneride puudus on sellest tingitud, et aastakümneid on selle õpetamise vundament toetunud vene keelele ja olulise osaga venekeelse õppejõudude kaadrile. See, et Saaremaa laevaehitusespetsialistide ehituseks ei leita vastavat õpetajaskonda, on samuti kaudselt sellega seotud, et vene keel ei ole noorte õppekavades oluline. 31. jaanuari Oma Saares sellest murest.

Mõned kuud tagasi väljahõigatud väikelaevade ehitamise eriala esmane vastuvõtt Saaremaal on parimal juhul võimalik alates 2009/2010. õppeaastast, ütles Oma Saarele Eesti mereakadeemia (EMA) akadeemiline prorektor professor Anatoli Alop. "Viivituse peamine põhjus on Eesti tingimustes õppekava spetsiifilisus ja sellest tingitud erialaõppejõude kaadri ja vastava õppe-tehnilise baasi puudumine," märkis Alop, kelle sõnul on väikelaevaehituse õppekava käivitamine kulukas ja tehnoloogiamahukas.

Aga milline on seis 10-20 aasta pärast?

Mairold

meremees ja sulesepp

One thought to “Ka vene keel on merekeel”

  1. Mairold???!! Sinu jutu pealkiri tuletab mulle meelde umbes 18 aastatagust seika, kus olin treeninglaev Korall peal ja läbisin kursust. Sealne juhendaja väitis tõsimeelselt, et kui olete merehädas ja päästepaadis/parves, siis piisab vene keele oskusest, et abi kutsuda.

    Ilmselt loksuksin ma seda nõuannet järgides siiani kuskil keset vetevälja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.