Kuidas saab õppida laevaehitajaks?

Olen ise lõpetanud Eesti Mereakadeemia 2000. aasta suvel tüürimehe erialal. Hetkel olen lõpetamas oma õpinguid Helsingi Tehnikaülikoolis (TKK) magistriõppes laevaehituses. Hea sõber Dan käis välja mõtte, et ma kirjeldaksin, kuidas saab laevaehitajaks õppida.

Alates 2005. aastast on olemas Eestis riiklik magistriõppeprogramm laevaehitaja diplomi omandamiseks Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ). Alustada võib sisseastumisega mehaanikateaduskonda tootearendus ja tootmistehnika erialale. Pärast 3 aastast kestnud bakalaureuseõpinguid TTÜ’s jätkuvad magistriõpingud TKK’s: 1,5 aastat õppeaineid pluss pool aastat lõputöö kirjutamist.

Kuna ma olin lõpetanud Mereakadeemia, siis mitmed ained kattusid TTÜ bakalauruse programmiga ja ma pidin läbima TTÜ’s teatud lisaained ehk nn. vahebloki. See võttis aega 1.5 aastat. Edasi toimus väike test magistri õppekohale laevaehituses. Riiklikke kohti on 5 aastas. Siiamaani on konkurss ühele kohale olematu olnud. Esimene aasta täideti kolm kohta. Arvan, et vähene huvi on seletatav vähese reklaamiga. Samas nõudlus laevaehitajate järele on olemas.

Põhiline ja huvitavam osa õppest toimubki Soomes. Siin on veel omakorda võimalus spetsialiseeruda: laevaehitajaks, laevahüdrodünaamikale, laeva masinatele või arktilisele laeva- ja meretehnikale. Siiamaani on kõik eestlased valinud laevaehitaja suuna. Õppekeeleks on soome keel. Seega on enne Soome tulekut soovitav käia soome keele kursustel. Õnneks tullakse niipalju vastu, et ainetöid ja eksameid võib kirjutada inglise keeles.

Õppejõud on siin sõbralikud. Ükskord juhtus, et tunnis osalesid ainult eestlased ja õpetaja oli isegi nõus inglise keeles loengut pidama. Kuid see on mõistagi erand, aga näitab kui vastutulelikud nad võivad olla. Koos eestlastega on õpilasi kursusel tavaliselt üle kümne. Õpilastel on ka oma arvutiklass, mis asub keldri korrusel ja mida kutsutakse iseenesestmõistetavalt pilsiks. Kohe esimesel õppeaastal alustatakse laevaprojektiga, mis kestab õppeaasta lõpuni. Koos paarimehega tuleb disainida kindel laevatüüp (näiteks: tanker või reisilaev). Töö käigus tehakse laevast nii 2D kui 3D joonised arvutis. Teostatakse mitmeid arvutusi (hüdrostaatilised ja -dünaamilised, peamasina võimsus, tugevus jmt.). Üsna mitmest õppeainest omandatavad teadmised saab rakendada paralleelselt kulgevas laevaprojektis.

napa design

Laeva disain programmiga NAPA (pilt kodulehelt www.napa.fi)

Siin on nimekiri ainetest, mida ma õppisin TKK’s:

 • Laeva hüdrodünaamika alused
 • Laeva stabiilsus
 • Numbrilised meetodid laeva hüdrodünaamikas
 • Laeva ja laine koosmõju teooria
 • Laeva projekteerimise alused
 • Laevaprojekt
 • Laevakonstruktsioonid
 • Kaubalaevandus
 • Väikelaeva projekteerimine
 • Ainetöö CAD (arvuti disain) laevaehituses (NAPA)
 • Sissejuhatus statistilistesse meetoditesse laevaehituses
 • Jäämehaanika
 • Laevaliiklus talvisel merel
 • Laeva mudelkatsetused
 • Laeva tootmistehnika
 • Laeva masinad
Pärast esimest õppeaastat on võimalik teha suvepraktikat. Valikuvõimalusi on mitmeid. Mina tegin oma suvepraktika Turus Aker Yards firmas. Hea kogemuse sai sealt kindlasti. Seejärel on veel pool aastat õpinguid ja võib alustada lõputöö kirjutamisega. Ka siin on valikuid mitmeid: teha seda koolis või firmas. Üleüldse tehakse koolis mitmeid projekte, mida finantseeritakse väljapoolt. Pigem on puudus tegijatest.

Natuke ka elamistingimustest. Eesti riik maksab sulle stipendiumi iga kuu, millest piisab normaalseks elamiseks. Seega endal ei ole vaja kulutusi teha. Enamasti elatakse 3-toalises korteris. Igal ühel on oma suur tuba. Peale selle saab nädalas kaks korda saunas käia. Ühistransport on täpne, kiire ja ka mugav. Peale kooli toimub siin üsna aktiivne elu. On olemas hulk klubisid. Ka laevaehitajatel on oma klubi. Õppeaasta jooksul korraldatakse pea iga kuu ekskursioone laevafirmadesse.

Käesoleva sügisega algab juba kolmas aasta, kus on õppimist alustanud tulevased laevaehitajad Soomes. Pärast kooli lõpetamist on töökoha võimalusi mitmeid. Toon mõned näited lisaks TTÜ kodulehel mainitule:

Alternatiiviks Soomes õppimisele saab ka Rootsis omandada laevaehitus eriala. TTÜ’l on olemas sidemed Göteborgis asuva Chalmersi Tehnikaülikooliga. Sealne õppimine toimub inglise keeles. Miinuseks on see, et peab leidma endale stipendiumi. Täpsemat infot saab TTÜ Rahvusvaheliste suhete osakonnast.

Kui nüüd kellelgil tekkis asja vastu huvi ja küsimusi, siis võib minuga ühendust võtta e-posti aadressil: margus.2@neti.ee.

 
Lisainfo:

Chalmers õppekava leiad siit.

3 thoughts to “Kuidas saab õppida laevaehitajaks?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.