Sadamate infopäev Veeteede Ametis – 19. juunil

19. juunil 2007 kl 13.00–15.00 toimub Veeteede Ameti Valge tn 4 kontoris Tallinnas sadamate teabetund.

Päevakorras:

– sadamate sügavusandmete kajastamine navigatsiooniteabes, sadamate navigatsioonikaartide koostamine ja navigatsiooniteabe kaardirakendus – Tõnis Siilanarusk, kartograafiaosakonna juhataja;

– liiklusandmete kogumine ja laekumine, projektid "Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus" (LEL) ja "Emajõe, Narva jõe ja Peipsi-Lämmijärve veeteede kaasajastamine ning eelduste loomine ohutu veeliikluse tagamiseks rekonstrueeritud veeteedel" (ENP), hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse järelevalve sadamates, terminid – Taivo Kivimäe, hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse juhataja asetäitja;

– sadamate korralised ülevaatused, järelevalveprioriteedid 2007. aastal, sadamaseaduse muutmine – Erik Noor, sadamate järelevalve osakonna juhataja; Priit Lööper, mereõnnetuste juurdluse ja meresõiduohutuse arenduse osakonna nõunik.

NB! Teabetunnis osalemisest palume teatada elektronposti aadressil erik.noor @ vta.ee hiljemalt 15.06.2007. Soovi korral võib eelnevalt esitada ka küsimusi teabetunnis arutamiseks.

Veeteede Amet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.