Courses

 1. Laevajuhtide erialane täiendusõpe – STCW 95 A-I/2
 2. Laevamehaanikute/elektrimehaanikute erialane täiendusõpe – STCW 95 A-I/2
 3. Meresõidualane inglise keel – STCW 95 A-II/1 ja A-III/1
 4. Elektronkaartide kasutamine (ECDIS) – STCW 95 A-II/1
 5. GMDSS GOC kursus – STCW 95 A-IV/2
 6. GMDSS ROC kursus – STCW 95 A-IV/2
 7. GMDSS täienduskursus ROC, GOC – STCW 95 A-IV/12 ja B-I/12
 8. Radarvaatleja – STCW 95 A-II/1
 9. Radarsüsteemide ja ARPA kasutamine, sillatöö organiseerimine ja päästetööde korraldamine – STCW 95 A-II/2
 10. Radarvaatleja ja ARPA kasutamine – STCW 95 A-II/2
 11. AMOS-D operaatori kursus
 12. Esmaabiõpe – STCW 95 A-VI/4-1
 13. Meditsiiniabikoolitus – STCW 95 A-VI/4-2
 14. Pakendatud ohtlike kaupade vedu – STCW 78/95 B-V/c
 15. Miinimum nõuded tööks nafta- ,keemia- ja gaasitankeritel – STCW 78/95 V/1
 16. Täiendav väljaõpe kaptenitele ja teistele juhtkonna liikmetele tööks naftatankeritel – STCW 78/95 V/1
 17. Väikelaevajuhtide õppekursus
 18. Sadama- ja merelootside täiendõppe kursus
 19. Reisijate, kauba ja laeva ohutuse tagamine ja inimkäitumine kriisisituatsioonis – STCW 95 A-V/2,V/3
 20. Laeva juhtimine ja manööverdamine – STCW95 A-II/1,A-II/2 ja B-VIII/2
 21. Sillatöö organiseerimine ja juhtimine – STCW 95 A-II/1, A-II/2, B-VIII/2
 22. Kiirlaeva täiendõppe kursus tüürimeestele – B-V/3
 23. Siseaudiitorite ettevalmistus – SOLAS 74 pt. IX, ISM Code
 24. Laeva turvalisuse alane õppekursus laevapere liikmetele vastavalt ISPS Code nõudmistele
 25. Kursus laevade turvaohvitseride ettevalmistamiseks ja julgestusplaanide koostamiseks SOLAS 74 pt. XI-2, ISPS Code
 26. Merendusalased algteadmised „maarottidele”

Rohkem infot kursuste ja hindade kohta leiad sellest failist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.