ELF korraldab naftakoolitusi

Järgnev informatsioon potsatas minu e-postkasti ning on samuti kättesaadav Eesti Looduse Fondi kodulehel.

Eestimaa Looduse Fond (ELF) korraldab koolitused vabatahtlikele naftareostuse tagajärgedega võitlemiseks. Koolitusel osalenul on võimalik ühineda ELFi vabatahtlike andmebaasiga.

Järgmised koolitused on plaanis:

28. oktoober, 29. oktoober, 11. november, 12. november, 25. november, 26. november.

Kõik koolitused toimuvad Tallinnas, Põhja-Eesti Päästekeskuse Kriisireguleerimise osakonna ruumides, aadressil Linnu tee 75a. Kestvus 10.00-17.00. Koolitajateks Tõnis Pajo Päästeametist ja Toomas Trapido ELFist.

Koolituse sisu: üldine ülevaade õlireostustest Eestis, Läänemere merekeskkonna ülevaade, reostusalane seadusandlus, seotud institutsioonid, õlireostuse likvideerimise korraldamine ja hierarhiline süsteem, õlireostuse koristamise vahendite ja metoodikate tutvustamine, vabatahtlike roll õlireostuse likvideerimisel, õliste loomadega tegelemine.

28. oktoobri koolitus on praeguseks komplekteeritud. Järgmistele on võimalik registreeruda. Ühe grupi maksimaalne suurus on 25 inimest. Koolitus sisaldab lõunat ja kohvipause.

ELFi naftaprojekti finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF) ning seda teostatakse Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG IIIA programmi raames. Projekti kaasfinantseerijad on Eesti Vabariigi Siseministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti partnerid on Päästeamet, Riiklik Looduskaitsekeskus, MTÜ Arhipelaag ja Soome WWF.

Registreeru:

Eestimaa Looduse Fondi üldtelefon 7428443 Meiliaadress: elf@elfond.ee

Info:

Agni Kaldma ELFi Naftaprojekti juht GSM 5042357 e-mail agni @ elfond.ee

Eestimaa Looduse Fondi üldtelefon 7428443 Koduleht: http://www.elfond.ee/ Meiliaadress: elf@elfond.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.