Merendusalane koolitus maarottidele 24-26 oktoober

Kas Eesti on mereriik? Sellele küsimusele on raske vastata. Juba aastasadu on eesti mehed sõitnud merd, siin on ehitatud laevu, siit on võrsunud mitmeid tuntud kapteneid. Meri, rand, rannaküla, rannapüük, purjekad, purjesport – need on mõisted, mida me küll tunneme, kuid mitte alati ei seosta me neid oma rahva elulaadi ja olemusega.

Kuigi meremeeste arv on praegusel ajal vähenenud, satub ka paadunuim maarott suvise puhkuse ajal mere äärde. Meri tõmbab nagu seletamatu magnet ja pakub igaühele midagi. Olgu see siis puhkus, hingerahu, aktiivne puhkus või elatise teenimine.

Kuidas teevad oma igapäevast rasket tööd aasta ringi merd kündvad mehed, millised on kaasagsed laevad ja navigatsiooni vahendid?

Milline on merenduse ajalugu? Kui palju on Eestis sadamaid, mis elu elavad nad tänapäeval? Palju on järel kunagiste aegade hiilgusest?

Arvestades viimasel ajal toimunud sündmusi (nafta-maagilaev ”Probo Koala”, tanker ”Flawless” jne.) ja seoses sellega toimunud ajakirjanduslikku hüsteerikat ning laiendamaks ametnike kui mereriigi kodanike silmaringi merendusalastes teadmistes korraldab Eesti Mereakadeemia kursuse

”Merendusalased algteadmised maarottidele”

Järgmine kursus toimub 24. – 26. oktoobril 2006. a.

See kursus on mõeldud kõigile, keda huvitab merendusega seonduv, eriti inimestele kes töötavad valdkondades, mis on seotud merendusega, meresõiduga, sadamatega ja selle kõige kajastamisega meedias (ajalehed, -kirjad, televisioon, raadio).

Eesti Mereakadeemia usub, et ülalmainitud kursus aitab teil paremini mõista merendusega seonduvat ja kasutada seda oma töös.

EMA täiend- ja ümberõppe osakond
Telefon: 662 0378
E-post: emk01@online.ee

3 thoughts to “Merendusalane koolitus maarottidele 24-26 oktoober”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.