Eesti Mereakadeemia rektori valimised – vol. 4

Aastake on möödas eelmistest valimistest… või õigemini luhtunud valimistest. Eelmise aasta rektori valimistel oli võimalik aimu saada kandidaatide visioonidest Luise aulas toimunud koosistumisel, kus kandidaadid selgitasid oma seisukohti ning tausta kohale tulnud kuulajaskonnale. Mis sellest sai, võib lugeda siit.

Mereakadeemia korduvalimistel 2005. aasta juulis kandideeris taas kolm inimest, kuigi siin oli üks koht vahetunud – hr Lemberi asemele oli asunud nüüd professor hr Levald. Loobumise põhjuseks oli segased lood valimiste ümber.

Märtsis 2006 kuulutati välja uus konkurss Eesti Mereakadeemia rektori kohale. Tundus, et nüüd peab kõik korda minema ning trall selle ümber lõpeb ükskord ära. 20. märtsiks oli akadeemiasse saadetud nelja kandidaadi dokumendid. Kuidas toimub rektori valimine rakenduskõrgkoolis, sellest saab lugeda “Rakenduskõrgkooli rektori valimiste korrast.

(2) Hiljemalt kahe kuu möödumisel avalduste esitamise tähtaja möödumisest toimub rektori valimiseks valimiskogu istung, mille kutsub kokku haridus- ja teadusminister või tema volitatud isik.

Kaks kuud hakkab varsti täis tiksuma. Seni pole valimiskogu kokku kutsutud. Miks? EMA Üliõpilasesindus saatis paar nädalat tagasi kirja HTM’i, kus paluti valgustada kadette, mis hakkab toimuma edasi. Millal kinnitatakse kandidaadid ning millal toimuvad valimised?

Eesti Mereakadeemia Üliõpilasesindusel (ja kindlasti ka suuremal osal ülejäänud mereharidusest huvitatud inimestel) on jätkuvalt probleemiks küsimus: millal toimuvad Mereakadeemia rektori valimised, mille viimane tähtaeg on teatavasti 20.mai.

Praeguse seisuga pole meie teada Haridus- ja teadusministeerium kinnitanud rektori kandidaate. Mereakadeemia on ainus mereharidust andev õppeasutus Eestis ning meie soov on valida sellele parim juht, kes mõistab kooli eripära, nüüd siis ka arvestades seda, et valitsus kinnitas eelmisel neljapäeval magistriõppe Mereakadeemias.

Lugupidamisega
Eesti Mereakadeemia Üliõpilasesindus

Tegelikult oli see korduskiri ministeeriumile. Eelmisele kirjale vastust ei saadud. Seekord saabus vastus samal päeval juba:

Lugupeetav Mereakadeemia rektor, õppejõud ja üliõpilased

Mereakadeemia tulevik, sealhulgas õppeasutuse juhtimine on Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtkonna suure ja raugematu tähelepanu all. Mõned juhtimisprotsessid on paraku kulgenud rööbiti. Loodame asjaosaliste heale tahtele, et toimuvat hinnataks eelpool avatud taustal. Nimelt tähendab tänase seisuga kokku kutsumata valimiskogu sisuliselt välja kuulutatud valimiste luhtumist, mille saab sellisena vormistada pärast 20. maid.

Uute valimiste väljakuulutamiseni minevat aega võib hinnata neljast kümne
kuuni.

Parimate soovide ja lootustega
Jaan Kõrgesaar

Väljavõte valimiste korrast konkursi luhtumise ja uue valimise kohta:

§ 10. Konkursi luhtumine ja uus konkurss

(1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:

1) rektori ametikohale ei esita keegi tähtaegselt nõuetekohaseid dokumente;

2) ükski kandidaat ei vasta konkursitingimustele;

3) ükski kandidaat ei kogu nõutavat häälteenamust;

4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut;

5) valimistulemus tühistatakse protseduurireeglite rikkumise tõttu.

(2) Konkursi luhtumisel kuulutab haridus- ja teadusminister hiljemalt kahe kuu möödumisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud asjaolu ilmnemisest rektori valimiseks välja uue konkursi.

Valimiste korra järgi tuleb kuulutada hiljemalt kahe kuu möödumisel välja uus konkurss. Neli kuni kümme kuud ei tundu kuidagi mahtuvat nendesse raamidesse. Seega käib tants rektori valimiste ümber edasi. Segasemaks ajab loo veel Üliõpilaslehes ilmunud artikkel Keskerakonna ning mereakadeemia suhetest.

4 thoughts to “Eesti Mereakadeemia rektori valimised – vol. 4”

 1. Lausa masendav on lugeda, mis EMARA ümber toimub. Dani kirjutis ei avalda, mis selle venitamise sügavamad allhoovused on. Eks asjaosalised teavad seda isegi. Mulle, kes neid sügavamaid põhjusi ei tea, tundub, et tõepoolest on mingi poliitiline kemplemine mängus. Kui juba haiglate juhtideks pannakse inimesi, kes pole arstidena töötanud, siis kõlbab ka EMARA rektoriks inimene, kes pole merd sõitnud. Eks see ole kahe otsaga asi. Asi hakkab pihta vist juba haridusministeeriumist – võetakse EMARAt kui iga teist rakenduslikku kõrgkooli. Ei taheta selle unikaalsusest aru saada. Kas rektori doktorikraad on tähtsam, kui mereline taust? Ikkagi tundub mulle, et päevavalguses esitatavad probleemid on suitsukate millelegi muule. Kompromisse on vaja.

 2. Eelmisel esmaspäeval saatsin HTMi kõrgharidusosakonna juhatajale sellise kirja:

  Kuupäev: Mon, 08 May 2006 16:26:43 +0300
  Saatja: esindus@emara.ee
  Adressaat: Jaan Kõrgesaar
  Teema: Re: Eesti Mereakadeemia rektori valimine

  Tere,
  Meil tekkis nüüd selline küsimus,
  Rakenduskõrgkooli rektori valimise kord seaduse järgi ütleb nii:

  §10. Konkursi luhtumine ja uus konkurss

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) rektori ametikohale ei esita keegi tähtaegselt nõuetekohaseid dokumente;
  2) ükski kandidaat ei vasta konkursitingimustele;
  3) ükski kandidaat ei kogu nõutavat häälteenamust;
  4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut;
  5) valimistulemus tühistatakse protseduurireeglite rikkumise tõttu.

  (2) Konkursi luhtumisel kuulutab haridus- ja teadusminister hiljemalt kahe kuu
  möödumisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud asjaolu ilmnemisest rektori
  valimiseks välja uue konkursi.

  (3) Uus konkurss korraldatakse käesolevas määruses sätestatud korras.

  Teie kirjast saime me aga teistmoodi aru.
  Ehk saaksite meile selgitada, kuidas see asi teie meelest edasi välja nägema
  peaks?
  lugupidamisega,

  Eesti Mereakadeemia Üliõpilasesindus
  Elerin Urbalu

  Eile, 19. mai 2006, natu enne 20:00i õhtul, sain temalt vastuse. Küll mitte sellele kirjale, mille peaaegu 2nädalat tagasi saatsin, vaid helistamise ja uurimise peale:

  Lugupeetav üliõpilasesindus

  Eesti Mereakadeemia tulevik, sealhulgas nimetatud õppeasutuse juhtimine on
  Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtkonna püsiva tähelepanu all. Kaks katset valida õppeasutusele rektor on luhtunud. Tänavu kevadel kuulutati välja uus konkurss. Samal ajal astus tagasi senine rektori kohusetäitja Jüri Lember ja rektori kohusetäitja ülesandeid hakkas täitma Peeter Järvelaid.
  Haridus- ja Teadusministeerium on seisukohal, et vastsele rektori kohusetäitjale tuleb anda aega, et ta saaks näidata oma sobivust sellele ametikohale. Ühtlasi tuleb Eesti Mereakadeemia perele anda aega kohanemaks muutunud juhtimisega ning kaalumaks tulevikku suunatud valikuid.

  Uued valimised toimuvad tõenäoliselt 2006. aasta lõpul.

  Jaan Kõrgesaar

  need kirjad vist rohkem kommentaare minu poolt ei vaja…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.