Merenduskomisjon loomisel???

Piiludes Vabariigi Valitsuse briifinguruumi leidsin enda üllatuseks informatsiooni uue komisjoni moodustamise kohta, mida on üritatud luua juba ligi 10 aastat. Poliitiliste tuulte, ametnike mittemõistmise ja mõningal määral kellegi laiskuse tõttu on see idee jäänudki paberitele, mis on kadunud ministeeriumite ja valitsuse lauasahtlitesse. Probleem on seisnenud aastaid selles, et merendus ja kõik sinna juurde kuuluv, on jagatud 7-8 ministeeriumi vahel ära, seega on hajutatud ka vastutused ning tõsistest tulemustest selles valdkonnas ei saa juttugi olla. Nende aastate jooksul, mil Eesti on taas vaba olnud, on merendus olnud alati vaeslapse rollis. Midagi on maha müüdud, midagi on ära antud, õigetel hetkedel pole tehtud vajalikke otsuseid jne.

17. Ministeeriumidevahelise komisjoni moodustamine merenduse, merekaitse ja reostustõrje küsimuste lahendamise koordineerimiseks

Esitaja: keskkonnaminister Villu Reiljan
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt moodustatakse ministeeriumidevaheline komisjon merenduse, merekaitse ja reostustõrje küsimuste lahendamise koordineerimiseks.

Komisjoni esimeheks nimetatakse keskkonnaministeeriumi abiminister Olavi Tammemäe ja aseesimeheks ministeeriumi veeosakonna nõunik Olev Luhtein ning liikmeteks:

Külliki Puusild, justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik;
Susanna Ilves, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna peaspetsialist;
Ivar Sikk, rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja;
Toomas Kasemaa, siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika osakonna piirivalvepoliitika büroo juhataja kohusetäitja.

Komisjoni ülesandeks on merekeskkonnaga tegelevate ministeeriumide tegevuste selge ja täpne koordineerimine ning merekeskkonnakaitse ning reostustõrje valdkonna kompleksse juhtimissüsteemi väljatöötamine.

Lugedes Valitsuse istungi päevakorda on näha, et komisjon on moodustamisel. Kuid tekib küsimus, kas on plaanis kaasata komisjoni töösse ka tõeliseid merenduseksperte. Hetkel vaadates komisjoni liikmete nimekirja, siis ei hakka silma ühtegi tõsist eksperti, kes on tegelenud antud valdkonnaga juba aastaid ning kes on seda valdkonda ka teadusliku poole pealt uurinud. Ainsad inimesed, kes komisjonis merega lähedamalt seotud on minu teada, on Olev Luhthein ning Susanna Ilves. Võin ka eksida. Lisatud2: Kuna tulevase komisjoni töö puudutab ainult merekeskkonda, siis ei olnud minu arutelu kõige parem.

Keegi, kes teab teemat paremini, võiks rohkem infot jagada – kas siin kommentaaridena või siis minuga ühendust võttes.

Lisatud: lugedes mitu korda eelnõu teksti, tuleb ette pilt, kus suund on võetud ainult merekeskkonnale ja reostustõrjele. Loeme uuesti:

Eelnõu kohaselt moodustatakse ministeeriumidevaheline komisjon merenduse, merekaitse ja reostustõrje küsimuste lahendamise koordineerimiseks.

Ja nüüd heidame pilgu peale eelnõu teksti lõpus asuvale osale:

Komisjoni ülesandeks on merekeskkonnaga tegelevate ministeeriumide tegevuste selge ja täpne koordineerimine ning merekeskkonnakaitse ning reostustõrje valdkonna kompleksse juhtimissüsteemi väljatöötamine.

Minu arust on need tekstilõigud omavahel vastuolus või siis mittekattuvad. Merendus EI OLE ainult merekeskkond, siia juurde peab käima ka majanduslik analüüs jms. Kas hakkame looma mitu erinevat komisjoni merenduse jaoks. Alles selle aasta septembris loodi Tallinna Merekomisjon…

…mille eesmärk on elustada uute sadamate ehitamisega Tallinna kui merelinna idee.

3 thoughts to “Merenduskomisjon loomisel???”

  1. nad ei pruugi olla vastuolus. ilmselt on lihtsalt tegemist mitmeti mõistetava keelendiga. ja mõeldakse merega tegelevate minnide nõustamist. ja sa ei tohi mingil juhul võrrelda omavalitsuse poolt ebamäärase eesmärgiga loodud keha riiklikul tasandil loodud (ilmselt siiski) konsultatiivkomisjoniga.

  2. Segadusse ajab mõiste merendus eelnõu teksti alguses. See oleks tähendanud seda, et komisjoni töö hulka hakkab kuuluma ka transiidi, laevanduse, konkurentsi jms. analüüs ja ettepanekute tegemine. Tegemist oleks erapooletu, ministeeriumitest sõltumatu komisjoniga, kuhu võiks kaasata ka välisriikide spetsialiste. Kui eelnõu lõpus on ära kadunud sõna merendus ning järgi on jäänud merekeskkond, siis see tekitab natuke segadust. Eks see ole minu arvamus ning postitus oli ka tehtud emotsioonide ajel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.