Laupäevase (03.12.05) Meretunni saate teemad

Petsi ideel ning Huberti nõusolekul hakkab neljapäeviti-reedeti ilmuma blogis laupäevasesse Meretunni saatesse planeeritud teemad ning arvatavad inimesed, keda on plaanis sinna juurde intervjueerida. Ajapikku hakkab loodetavasti ka rohkem infot saate kohta siia tulema. Meretund on ainus saade (nii TV-s kui ka raadios) Eestis, mis kajastab Eesti merenduse olevikku, edusamme (kui neid on) ning loomulikult valupunkte (mida on piisavalt). Tundub, et merendus (sadamad, mereharidus, väikelaevnikud jne.) on jäetud vaeslapse ossa ning seda pole kellelegi vaja. Rohkem on see nagu ebameeldiv pind “sealkohas”, mille hea meelega tõmbaks välja ning mataks sügavale maha. Meil on ju põllumajandus, milleks meile merendus?! 7-8 ministeeriumit jagavad omavahel ülesandeid, mis puudutavad merendust. Ei ole olemas koordineerivat asutust või komisjoni, kes tegeleks kindlate probleemidega ja annaks ministeeriumitele/valitsusele nõu.

  1. Eesti ühines meresõiduohutust suurendava Stockholmi kokkuleppega (Margit Markus).
  2. Miks on tekkinud merepäästealase koolituse ümber üllatavat saginat ja väärmüra?
  3. Pärnus taasloodi Eesti Meremeeste Liidu osakond.
  4. Raadioteatris toimus suur merelaulude kontsert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.