Veeteede Amet pakub tööd laevaregistri ja sadamaregistri osakonna vanemregistriinspektorile

Tööülesanded: laevade ja sadamate elektrooniliste andmebaaside pidamine, registritoimingute teostamine, dokumentide vastuvõtmine, väljastamine ja ettevalmista­mine.  Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab: · vähemalt rakenduslikku kõrgharidust; · eesti keele oskus kõrgtasemel (C1), inglise ja vene keele oskus kõrgemal kesktasemel (B2); · töökogemust 2 aastat; · arvuti kasutamise oskust teenistuskohustuste täitmiseks vajalikul tasemel; · on usaldusväärne ja täpne, […]

Read More