Eesti Mereakadeemia korraldab kursust “Rannakalur, 4 tase”

Eesti Mereakadeemia täiendus- ja ümberõppe osakond korraldab kutsestandardile vastavat kursust “Rannakalur, 4 tase”. Kursusel käsitletavad teemad on järgmised: kalapüügiseadus, kalapüügieeskiri ja andmete esitamise kord; püügivete reostuse vältimine; rannapüügipäeviku täitmine; Läänemere kalad; sõlmed ja pleisid; püüniste ehitus ja remont; tööohutus ja esmaabi kalapüügil; rannakaluri kutsestandard. Kutsestandardiga saab tutvuda siin. Rannakaluri kursus Eesti Mereakadeemia kodulehel. Kursus maksumus on […]

Read More