Tööpakkumine: Veeteede Amet otsib hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistusse peaspetsialisti

Veeteede Amet pakub tööd hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse peaspetsialistile (0,5 töökoormusega) Ametikoha eesmärk: Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse arendusprojektidele erinevatest allikatest kaasfinantseerimise taotlemine ja nende elluviimise korraldamine. Nõuded: eesti kodanik; majandus- või merendusalane kõrgharidus; väga head eneseväljendamise oskust nii kõnes kui kirjas, eesti keele oskus C1 tasemel ja inglise keele oskus B2 tasemel erialase sõnavara valdamisega […]

Read More