AS Tallinna Sadam nõukogu kinnitas ettevõtte 2011. aasta eelarve

AS Tallinna Sadam pressiteade, 14.12.2010 ASi Tallinna Sadam nõukogu võttis oma tänasel koosolekul vastu ettevõtte 2011. aasta eelarve, milles prognoositakse käideldava kaubamahu ning sadamat läbivate reisijate arvu mõningast v ähenemist võrreldes käesoleva aastaga. Eelarve kohaselt planeerib AS Tallinna Sadam tuleval aastal käidelda kaupu kogumahus ca 34 miljonit tonni, mis on ca 2 miljonit tonni vähem […]

Read More