e-õigus: Logiraamatu ja masinapäevaraamatu pidamise kord ning raadiopäevaraamatu vorm ja pidamise kord

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu “Logiraamatu ja masinapäevaraamatu pidamise kord ning raadiopäevaraamatu vorm ja pidamise kord” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=319354

Read More