Suurbritannia laevaregistris on 1472 laeva

Suurbritannia laevaregistris (UK Ship Register) on 30.06.2012 seisuga 1427 laeva, mis tõstab inglaste laevaregistri maailmas 11. kohale tonnaaži arvestuses (17,682,992 GT). Näiteks tankerite arvestuses kuuluvad registrisse: 4 naftatankerit (crude oil tanker); 50 keemiatankerit (chemical tanker); 37 tankerit naftasaaduste vedamiseks (product tanker); 7 tankerit veeldatud naftagaasi vedamiseks (LPG carrier). Kokkuvõtte tegi Clarkson’s World Fleet Monitor.   LPG carriers […]

Read More

e-õigus: Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise eelnõu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on saatnud eelnõu “Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise eelnõu” kooskõlastamiseks Justiitsministeeriumile. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=306618

Read More

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise eelnõu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu “Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise eelnõu” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=306618

Read More