Viimsis Rannarahva Muuseumis toimus randluse ja merenduse pärandkultuuri ümarlaud

Viimsi Rannarahva Muuseumi eilne (22.04.2010) pressiteade

Täna, 22. aprillil kogunesid Rannarahva Muuseumis merenduse ja randluse valdkonnaga tegelevad 16 muuseumit. Lisaks muuseumitele olid esindatud ka Riigikogu Saarte Ühendus ja Kultuuriministeerium.

Ümarlaual arutleti, kuidas on rannarahva ajaloopärand muuseumite kogudes kajastatud ja millised on põhilised probleemid valdkonnaga seotud pärandi kogumisel. Ühe olulise teemana käsitleti pärandi kogumist tänapäeval ja vahetati erinevaid kogemusi, mis on eriti vajalikud just väikemuuseumitele. Rõhutati ka vajadust tihendada koostööd randlusega seotud projektide ja näituste valdkonnas.

Kõik osalenud muuseumid olid ühisel seisukohal, et Eesti identiteet mereriigina algab eelkõige merekultuuriga seotud ajaloopärandi väärtustamisest. Lepiti kokku, et sellekohased punktid edastab Rannarahva Muuseum merenduspoliitika arengukava väljatöötavale komisjonile. Muuseumite nägemuse kohaselt peab arengukavas olema välja toodud merekultuuriga seotud muuseumite roll pärandi talletajana, traditsioonide elushoidjana ja elustiili väärtustajana.

Üks ümarlaua reaalne tulemus on ka otsus anda välja teavik merenduse ja randluse temaatikaga tegelevate muuuseumite kohta.

Ümarlauast võtsid osa Eesti Rahva Muuseum, Eesti Meremuuseum, Rannarahva Muuseum, Rannarootsi Muuseum, Läänemaa Muuseum, Hanila Muuseum, Kihnu Muuseum, Manija Kultuuriselts, Muhu Muuseum, Käsmu Meremuuseum, Saaremaa Muuseum, Hiiumaa Muuseum, Sõru Muuseum, Harjumaa Muuseum, Varbla Muuseum, Kabli Muuseum, MTÜ Väinamere Uisk, Eesti Paeliit, Kultuuriminsteerium ja Riigikogu Saarte Ühendus.

Randluse ja merenduse pärandkultuuri ümarlaua eesmärk on soodustada selle valdkonnaga tegelevate muuseumite ja teiste organisatsioonide koostööd. Ümarlaua kokkukutsujaks oli SA Rannarahva Muuseum. Järgmine kokkusaamine toimub suvel Pärnumaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.