Saaremaa püsiühenduse projekt liigub

Edastame Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 22. aprilli pressiteate.

Neljapäeval otsustas Saaremaa püsiühenduse komisjon panna avalikule väljapanekule Muhu ja mandri vahelise transpordiühendusega seotud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanded.

Aruanded koos Muhu ja mandri vahelise transpordiühenduse korraldamise kavaga pannakse avalikkusele tutvumiseks välja mai alguses pärast kokkuvõtete korrigeerimist.

Avaliku väljapaneku kestus on üks kuu ning avaliku arutelu toimumise kohad on Muhu vallavalitsus, Hanila vallavalitsus ja Maanteeamet.

Püsiühenduse aruanded koostas Soome firma WSP Finland OY ning nende tellija on Maanteeamet, ekspertabi osutas Rootsi firma Sund&Bælt.

Sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonna- ja kultuuriaspekte arvestades tehti kavas ettepanek jätkata püsiühenduse väljatöötamist II trassil, kasutades selleks konsoolsilda. See on sillaalternatiiv, mis kulgeb paralleelselt praamiteega.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne ja transpordiühenduse korraldamise kava aruanne koos rakendusplaaniga on valitsusele aluseks otsuse tegemisel, millise liiklusühendusviisiga Suures väinas jätkatakse.

Kogu informatsioon on üleval MKM’i veebilehel – Suure väina liiklusühenduse projekt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.