Valitsus andis loa Estlink2 rajamiseks

Valitsus andis neljapäeval loa ligi 300 miljonit eurot maksva Eesti-Soome teise merekaabli Estlink2 rajamiseks, mis aitab suurendada Eesti elektrisüsteemi varustuskindlust.

Eesti Energia tütarettevõte Elering OÜ rajab Püssi linna ja Soome linna Porvoo vahele ligi 165 kilomeetri pikkuse kõrgpinge alalisvoolu ühenduse. Ühenduse planeeritav võimsus on 650 megavatti.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandus- ja riigivara talituse juhataja Taivo Linnamägi ütles, et kaabli asukoha tulemus leiti pikaajalise koostööna keskkonnamõjude hindamise käigus, millega välistati põhjarannikul väga mitmed looduskaitselised asukohad.

Merekaabel valmib plaani kohaselt 2013. aastal. Kogu projekti maksumuseks on kavandatud umbes 300 miljonit eurot, kuid lõpliku investeerimisotsust veel pole. Samuti on esitatud rahastamise toetustaotlused Euroopa Liidule 100 miljoni euro ulatuses.

Soome lahe põhjale toetuva veekaabelliini rajamise tingib Eesti elektrisüsteemi sõltumatuse ja varustuskindluse suurendamise vajadus. Lisaks ei taga olemasolev Estlink 350-megavatine kaabelliin elektrituru avanemisel piisavat läbilaskevõimsust teiste Euroopa Liidu liikmesmaadega.

Estlink 2 projekti realiseerimisel ühendatakse kõik Balti riigid Põhja- ja Lääne-Euroopa vooluvõrkudega. Sellega suureneb Eesti elektrisüsteemide varustuskindlus ning samuti tekib võimalus elektrienergiat osta, müüa või vahendada.

Estlink 2 projekti kavandatakse koostöös Soome põhivõrgu ettevõtte Fingrid Oyj-ga. Valitud merekaabli trassil teostatakse tööde käigus detailsed merepõhja uuringud.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.