Riigikogu moodustas komisjoni Estonia relvaveo uurimiseks

Riigikogu võttis 26 poolthäälega vastu Keskerakonna eelnõu, millega moodustatakse komisjon relvaveo uurimiseks parvlaeval Estonia 1994. aastal. Vastavalt otsusele luuakse komisjon, kuhu kuuluvad Evelin Sepp (Keskerakond), Jarno Laur (SDE), Ken-Marti Vaher (Res Publica), Trivimi Velliste (Isamaaliit), Margus Leivo (Rahvaliit) ja Ülle Rajasalu (Reformierakond). Komisjoni eesmärk on parvlaeval Estonia sõjatehnika veoga seonduvate asjaolude objektiivne ja erapooletu analüüs […]

Read More

Toll leidis laeva ventilatsioonišahtist 150 plokki salasigarette

Tollitöötajad avastasid Peterburist Paljassaare sadamasse saabunud laeva külmutusseadmete ruumi ventilatsioonišahtist 150 plokki ehk 30 000 salasigaretti. Maksu- ja Tolliameti Tallinna tolliinspektuuri töötajad kontrollisid riskianalüüsile tuginedes esmaspäeva öösel Peterbursist Eestisse saabunud metallikoormaga laeva, teatas maksuhalduri esindaja. Kontrolli käigus avastati mustadesse kilekottidesse pakitud salasigaretikastid, mis olid peidetud külmutusseadmete ruumi ventilatsiooniðahti. Kokku avastati 30 tuhat vene päritolu salasigaretti […]

Read More

Laevapere liikme lisapuhkeaeg laevas – seaduseelnõu

Valitsus otsustas heaks kiita ja Riigikogule esitada Töö- ja puhkeaja seaduse ning mereteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõuga täpsustatakse mereteenistuse seaduses sätestatud Tööinspektsiooni järelevalvepädevust ja Eesti reederite kohustusi, sätestatakse Tervisekaitseinspektsiooni järelevalvepädevus ning Tööinspektsiooni, Tervisekaitseinspektsiooni ja Veeteede ameti laevade kontrollimisel tehtava koostöö alused ning laeva kapteni kohustus võimaldada valveaja kestel edasilükkamatute töödega hõivatud laevapere liikmele […]

Read More

Kirde-Atlandi mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon

Valitsuse 11. mail algatatud Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (649 SE). Uued Euroopa Liidu liikmesriigid peavad ühinemiskuupäevaks või võimalikult kiiresti pärast seda välja astuma sellistest rahvusvahelistest kalandusorganisatsioonidest, mille liige on Euroopa Ühendus. See säte arvestab põhimõtet, et pärast Euroopa Liiduga ühinemist esindab Eestit rahvusvahelistes kalandusorganisatsioonides Euroopa Ühendus. Juba praegu on liidetud Eesti […]

Read More

Muudatused Tallinna Sadama nõukogus

Majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt määrati AS Tallinna Sadama nõukogu liikmeteks Neinar Seli, Jüri Šehovtsov, Vilja Savisaar ja Toomas Vitsut. Rahandusministri poolt määrati AS Tallinna Sadama nõukogu liikmeteks Peep Aaviksoo, Margus Leivo, Jüri Saar ja Märt Vooglaid. AS Tallinna Sadam nõukogu liikmete vahetamise käigus kutsuti tagasi Alo Kelder, Indrek Raudne, Koit Uus ja Erki Uustalu.

Read More

Avatakse laevaliin Mõntu ja Ventspilsi vahel

Kolmapäeval avatakse Ventspilsis Läti ja Saaremaa vaheline laevaliin, mida opereerib Saaremaa Laevakompanii tütarettevõte SLK Ferries. Mõntu ja Ventspilsi vahel kurseerima hakkav parvlaev Scania alustas teisipäeva hommikul avareisi Roomassaarest, sest Sõrves asuva sadama süvendustööd veel kestavad. Teisipäevasest laevareisist osa võtnud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaare sõnul pole Eestil olnud aastaid Lätiga regulaarset laevaühendust ning selle avamine […]

Read More

Rakenduskõrgkoolide vahelise kvaliteedileppe sõlmimine

Esmaspäeval, 16. mail, toimus järjekordne rakenduskõrgkoolide vaheline arutelu õppekavale esitatavate nõuete teemal. Kokkusaamine toimus Tallinki uuel laeval “Victoria” tänu laeva kaptenite toetavale suhtumisele haridusvaldkonda. Arutelu tulemusena jõuti ühistele seisukohtadele dokumendi eelnõu suhtes, mis saadetakse 25. mail toimuvale rektorite nõukogule kinnitamiseks. Nõupidamise vaheajal tutvustas vanemtüürimees nõupidamisest osavõtjatele laeva navigatsioonisilda ning 3. mehhaanik viis läbi ringkäigu masinaruumis. […]

Read More