Sõjatehnika vedu parvlaev “Estoniaga”

26 poolthäälega (vastu 17, erapooletuid 11) võttis Riigikogu vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” (608OE).

Vastavalt otsusele luuakse komisjon, kuhu kuuluvad Evelin Sepp, Jarno Laur, Ken-Marti Vaher, Trivimi Velliste, Margus Leivo ja Ülle Rajasalu. Komisjoni eesmärk on parvlaeval Estonia sõjatehnika veoga seonduvate asjaolude objektiivne ja erapooletu analüüs ning hinnangu andmine.

1994. aasta 28. septembril ootas Eestist saabuvat laeva peale reisijate lähedaste ka ohtlike kaupade veoks mõeldud Rootsi transport ja eskort.

Parts arutab jaanuaris 2005 Perssoniga sõjatehnika vedu Estonial

Rootsi kohus kinnitas sõjatehnika salajast vedu Estonia pardal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.