Sel aastal ilmuvas ÕSis on merendusterminid oluliselt täpsemad

Merekeele nõukoja pressiteade, 11.09.2018

Merekeele nõukoda on esitanud Eesti Keele Instituudile uue, tänavu ilmuva „Eesti õigekeelsussõnaraamatu 2018“ merendusalaste märksõnade kohta ligi 100 ettepanekut, mis tagavad, et merekeeleterminid ÕSis vastavad nende kasutusele merekeeles. Täna algaval koosolekuhooajal jätkatakse merendusalaste märksõnade läbivaatamist „Võõrsõnade leksikoni“ järgmise trüki jaoks.

Õigekeelsussõnaraamatu eelmistes trükkides ei ole sõnaraamat merendusterminoloogia arenguga sammu pidanud. Pidev kontakt EKIga katkes eelmisel kümnendil, kui merekeele nõukoda oli hõivatud „Inglise-eesti meresõnaraamatu“ ettevalmistamisega. Kuid pärast ÕS 2013 ilmumist taastus tihe koostöö EKIga ja võib loota, et ÕS 2018 sobib juba ka merendusterminite vaatamiseks.

Paar näidet üldkeele ja merekeele kasutuse erinevusest tekkivatest probleemidest:

Ajakirjandus kasutab sõna „silduma“ asemel sageli sõna „randuma“ ja leiab selleks tuge olemasolevast sõnaraamatust, kus on isegi näide: „Mootorpaat randus sadamas.“ Merenduses tehakse seevastu selget vahet „randumisel“ ehk laeva juhtimisel tahtlikult või tahtmatult randa ning „sildumisel“ – kui laev sõidab sadamasse kai (sadamasilla) äärde, siis laev sildub. ÕSi näitelauses toodud mootorpaat tuleb ilmselt maha kanda, ent mis juhtub siis, kui laev randub sadamas, võisid huvilised aastaid tagasi näha Stockholmi Frihamnis. Leedu parvlaev „Palanga“ ei olnud ohutuks sildumiseks hoogu vähendada saanud ning kais olnud poolemeetriste graniidimürakate kuhil oli jäänud pidama alles paar meetrit enne sadamahoonet. Nii et kui laev sadamas „randub“, läheb remonti mitte üksnes laev, vaid ka sadam. Ilmuvas õigekeelsussõnaraamatus eksitavat näitelauset enam pole ja sõna „randuma“ seletus on „(merelt) randa jõudma“.

Eelmistes ÕSi väljaannetes on soovitatud sõna „aparell“, mida merenduses taunitakse sestpeale, kui laevades asjaajamine taas eestikeelseks muutus. ÕS 2018 juhatab õigesti märksõna „ramp“ juurde. Samuti ei tunta merenduses sõna „poort“ tähenduses „parras“. Selliseid lahknevusi, enamasti aga täpsustusvajadusi tuleb ikka ette, seepärast vaatab merekeele nõukoda üle ka „Võõrsõnade leksikoni“ merendusterminid.

Merekeele nõukoda on ühiskondlikel alustel töötav merendusterminoloogia komisjon, mis asutati 1973. aastal. Nõukoja soovitused on alates 2005. aastast saadaval Veeteede Ameti kodulehel: http://www.veeteedeamet.ee/et/ametist-ja-kontaktid/menuupunktid-ohus/merekeele-noukoda ja mitmesuguste terminite selgitused Merevikis: http://mereviki.vta.ee , tõlkeabi leiab „Inglise-eesti meresõnaraamatust“: http://www.eki.ee/dict/meri/ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.