Rahvusvaheline hüdrograafiaalane koostöö kui ohutu meresõidu alustugi

Täna on ülemaailmne hüdrograafiapäev, mida tähistatakse juba kuuendat aastat.

Hüdrograafialaev Jakob Prei
Hüdrograafialaev Jakob Prei | Foto: Dan Heering

Rahvusvaheline hüdrograafiaalane koostöö kui ohutu meresõidu alustugi – selline on Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni poolt valitud moto käesolevaks aastaks („International Hydrographic Cooperation – supporting safe navigation“). Just nii see on, sest hüdrograafiaalane koostöö tagab täpsema informatsiooni ookeanide, merede ja sisevete kohta, mis võimaldab veesõidukite ohutumat liiklemist. Kui maailmas leidub veel kohti, kus puudub esmane hüdrograafiline informatsioon, siis Läänemerel on see tagatud ning heas koostöös ja koordineeritult toimub hüdrograafiliste andmete täpsustamine ja selle avalikustamine. Täpsustatud andmed annavad teadustööle ja eraettevõtlusele uued võimalused kasutada kogutud informatsiooni keskkonnprotsesside kirjeldamiseks ja seeläbi parema keskkonnahoiu tagamiseks, mis omakorda loob võimalused ettevõtluse arendamiseks.

Veeteede Ameti hüdrograafiavaldkonna spetsialistidele on käesolev aasta eriline – Euroopa Liidu finantseerimisel on valminud kaasaegseim hüdrograafialaev Jakob Prei, mis asub juulikuust koguma sügavusandmeid avamerel Hiiumaast loodes.

Head hüdrograafiapäeva!

Rahvusvaheline Hüdrograafiaorganisatsioon – http://www.iho.int
World Hydrography Day – http://www.iho.int/mtg_docs/WHD/2012/WHD_2012.htm
Hüdrograafialaev Jakob Prei – http://jakobprei.blogspot.com/

3 thoughts to “Rahvusvaheline hüdrograafiaalane koostöö kui ohutu meresõidu alustugi”

  1. Dan, kust Sa selle teksti kopeerisid??? Ei vaidle hetkeksi vasti mainitule, kuid reaalsus on kahjuks nii paganama kaugel sellest!

  2. Loen ikka, kuid see ei olnud minu küsimuse peamine mõte. Ikka tähelepanu sel deklaratiivsusel! Ja muide, saatsin exkolleegidele paar nädalat tagasi teemakohase kirja. Ent siin ma olen ja vastust kirjale mul pole. Noh, see oli muidugi mitte midagi väga olulist, väike hüdrograafide sportlik hasart, teadus ;-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.