Jääklassi kehtestamine Tallinna ja Kopli lahe sadamaid ning Muuga sadamat külastavatele laevadele

Veeteede Ameti pressiteade, 01.02.2011

Veeteede Amet kehtestab alates 5. veebruarist 2011. a jääklassi nõuded kõigile Tallinna ja Kopli lahe sadamatesse ning Muuga sadamasse sisenevatele ja väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele. Alates sellest kuupäevast peab laevadel olema vähemalt jääklass 1C Lloyd`s Registri järgi või samaväärne teiste klassifikatsiooniühingute jääklass ning peamasina võimsus mitte alla 1600 kW. Jäämurdja vedurlaev-pargas koosseise ei teeninda.

Pärnu sadamat külastavatele laevadele kehtestati jääklassi nõuded alates 12. detsembrist 2010. a. Sillamäe ja Kunda sadamasse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele hakkasid jääklassi nõuded kehtima alates 28. jaanuarist 2011. Ka neis piirkondades sõitvatel laevadel peab olema jääklass 1C Lloyd`s Registri järgi või samaväärne teiste klassifikatsiooniühingute jääklass ning peamasina võimsus mitte alla 1600 kW.

Jäämurdja Tarmo sõitis tööpiirkonda Soome lahele 27. jaanuari keskööl ja on senini abistanud üle kümne laeva. Praegu töötab jäämurdja Tarmo Kunda, Sillamäe ja Kopli lahe sadamate piirkonnas. Pärnu lahel teeb alates möödunud aasta 7. detsembrist jäämurdetöid mitmeotstarbeline laev EVA-316.

One thought to “Jääklassi kehtestamine Tallinna ja Kopli lahe sadamaid ning Muuga sadamat külastavatele laevadele”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.