e-Õigus: eelnõu “Kutselise kalapüügi võimalused 2010. aastaks”

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu "Kutselise kalapüügi võimalused 2010. aastaks" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=268535

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.