Veeteede Ametil valmis laevaliikluse korraldamise keskuse hoone

Kolmapäeval, 16. aprillil 2008. a kell 11.00 avab Veeteede Amet oma uue laevaliikluse korraldamise keskuse hoone Tallinnas Valge tn 3.

Laevaliikluse korraldamise keskuses on ruumid laevaliiklusteenindusele, Soome lahe laevaettekannete süsteemile, koordinatsioonikeskusele, jäästaabile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kriisikeskusele, talvise navigatsiooni ning välisprogrammide osakonnale, samuti õppe- ja tehnilised ruumid.

Laevaliikluse korraldamise põhifunktsioonid on koguda teavet laevade, nende liikumisteede ja ohtliku lasti kohta; jälgida laevaliiklust ja selle vastavust eeskirjadele ja reeglitele; edastada asjakohast infot kokkupõrgete vältimiseks, ohutuks manööverdamiseks, õnnetuste ja keskkonnareostuse ennetamiseks, samuti asjaomastele organisatsioonidele otsingu- ja päästeteenindust vajavatest veesõidukitest.

Veeteede Amet  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.