Iridium Satellite on the m/v Polar Star

Soomes ehitatud laev “Polar Star” on ekspeditsioonilaev, mis teeb reise Antarktikast Arktikasse, (s.h. on peatused Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, Assooridel, Suurbritannias, Iirimaal, Norras, Svaldbardis, Gröönimaal ja Kanadas). Iridium Satellite hakkab pakkuma satelliitandmesidet laevale, millega reisist osavõtjatel on võimalus saata ja vastu võtta e-kirju terve reisi ajal. Uus teenus, mis hakkab olema 10-15 korda kiirem teistest satelliit e-kirja süsteemidest, võimaldab laev-internet ja laevade vahelist kommunikatsiooni ka polaaraladel.

Iridium’i 66 LEO (Low Earth Orbit) satelliiti võimaldavad “Polar Star’i” reisijatel pidada sidet aladel, kus see varem oli võimatu.

Need on fantastilised reisid, millest võtaks ka ise hea meelega osa :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.