Multipurpose vessel for Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kirjutas 2003. aasta märtsis oma kodulehel plaanist ümber ehitada Veeteede Ameti poilaev EVA-316 (ex Lonna) mitmeotstarbeliseks laevaks. Tulemuseks pidi olema laev, mis suudab murda kuni 1 m paksust jääd, teostama töid endiselt poilaevana, lisaks olema võimeline töötama tuletõrje- ja päästelaevana ning olema võimeline kokku korjama naftasaadusi nii lahtises vees kui ka jääolukorras. Tööpiirkonnaks planeeriti Pärnu ja Liivi lahte, kus ta vahetaks välja seni talveperioodiks renditud puksiir-jäämurdjaid. Summad, mis kuluksid laeva ümberehitamisele, olid muljetavaldavad. Soome Vabariigi Keskkonnaministeerium oli nõus ehitusse panema 1,5 miljonit eurot (23,47 milj. EEK) eeldusel, et Eesti Vabariik suudab samaväärse summa vastu panna. Seega kokku 3 miljonit eurot. Soomlased pakkusid tagastamatut abi!2004. aasta detsembris teatas Veeteede Ameti koduleht lepingu sõlmimisest Leedus asuva laevatehasega Vakaru Laivu, mis kuulub BLRT Grupp AS koosseisu. Lepingu suuruseks oli juba 8,8 miljonit eurot, millest 2,3 miljonit eurot tuleb Soomest. Ümberehituse käigus on plaan pikendada EVA-316 kere ligi 8 meetri võrra, lisades kere keskosale vajalik pikkus juurde. Samuti lähevad ümbertegemisele vöör ja ahter. Laeva uude keskosasse paigaldatakse (õigemini on paigaldatud juba) õlitõrjesüsteemid ja hoiumahutid. Vöör ehitatakse ümber jäämurdja vööriks, paigaldatakse uus peajõuseade. Tööd peavad olema lõpetatud 15. detsembriks 2005.

EVA-316 osteti kümmekond aastat tagasi Soomest. Siis oli laeva nimeks Lonna. Lonna on sõsarlaev Seilile ja Lettole.
EVA-316Azimuth propulsion on EVA-316
EVA-316 aft
Photos by Tarmo Ots

One thought to “Multipurpose vessel for Estonia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.