Volvo Trucks – 2015.a avamerepurjetamise Euroopa Meistrivõistluste nimesponsor

ESS Kalev Jahtklubi
Pärnu Jahtklubi
Eesti Jahtklubide Liit

Täna, 2. oktoobril  allkirjastavad raskeveokite üks suurimaid tootjaid Volvo Trucks, keda esindab Volvo Estonia OÜ ning 2015.a avamerepurjetamise ORC klassi Euroopa Meistrivõistluste korraldajad  – ESS Kalev Jahtklubi ja Pärnu Jahtklubi lepingu, mille alusel saab Volvo Trucksist võistluse nimesponsor. ORC klassi Euroopa Meistrivõistlused toimuvad 10.-16. augustil 2015.a Pärnus, kuhu on oodata pea 80 jahti nii Eestist kui ka välisriikidest.

Ürituse korraldajad Pärnu ja ESS Kalevi Jahtklubist on seda sündmust kavandanud juba enam kui aasta ning regati kuupäevad on hoolikalt sobitatud nii kohaliku kui ka rahvusvahelise purjetamiskalendriga. Augustikuus Saksamaal Kielis toimunud ORC klassi maailmameistrivõistlustel, kust Kalev Jahtklubisse tõi B grupi võidu jahtlaev Forte, kinnitas kõne ja esitlusega Pärnu valmisolekut ja parimat sobivust ORC tiitlivõistluseks ca tuhande purjetaja ees Pärnu linnapea Toomas Kivimägi.

Lisaks Eesti avamerepurjetamise kõrgele tasemele ja konkurentsile soovivad Euroopa Meistrivõistlusi korraldavad klubid siia saabuvatele purjetajatele näidata ka eestlaste võimekust ja oskust suurvõistlusi hästi läbi viia. Seetõttu on regatile püütud leida ka väärikat nimesponsorit. “Volvo näol on tegemist kontserniga, mille panus maailma mastaabis avamerepurjetamise tippsündmuse Volvo Ocean Race panustamisse ja toetamisse ei ole teadmata kindlasti ühelegi purjetamishuvilisele. Volvo Estonia OÜ toetus Pärnus toimuvatele avamerepurjetamise Euroopa Meistrivõistlustele teeb korraldajatele suurt rõõmu ning on kindlasti suureks tunnustuseks ja ka võimaluseks suursündmus veel paremini läbi viia näitamaks seeläbi ka Volvo Trucks pühendumust purjetamise propageerimisel ja toetamisel,“ lausus ESS Kalev Jahtklubi kommodoor Kalev Vapper.

ORC I grupi jahid 57. A. Le Coq Muhu Väina regati Pärnu Lühirajal 2014.a juulikuus – foto: Piret Salmistu

Volvo Estonia OÜ finantsjuhi Veiko Tarvise sõnul on koostöölepingu allakirjutamine just täna, mõni päev enne Volvo Ocean Race ’i algust ka sümboolne ja hea võimalus tuua rohkem tähelepanu nii purjetamisele kui ka avamerepurjetamise tipssündmusele. „Tänavu Hispaanias Alicantes algav, sealt edasi 8 sadamat läbiv ja lõpuks järgmise aasta juunis Rootsi jõudev Volvo Ocean Race on Eestile nii lähedal, et augustis Pärnus toimuva ORC Euroopa MV ja Volvo Ocean Race’i vahel on võimalik luua suurepärane sünergia, et ka Eesti kui mereriigi rahvast rohkem merele lähemale tuua nii nüüd kui ka tulevikus,“ kommenteeris Tarvis.

2015.a ORC Euroopa Meistrivõistlused Pärnus toimuvad 10.-16. augustini ning korraldajateks on Pärnu Jahtklubi ja ESS Kalev Jahtklubi koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Sündmust toetavad Pärnu Linn, A. Le Coq ja Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

ORC EM 2015 kodulehekülg http://www.orceuropeans2015.com/
ORC EM 2015 lehekülg Facebookis https://www.facebook.com/orceuropeans2015
Volvo Trucks Estonia kodulehekülg http://www.volvotrucks.ee
Volvo Trucks Estonia Facebookis https://www.facebook.com/VolvoTrucksEstonia

Koostöölepingu allakirjutamine toimub 2. oktoobril kell 17 Pärnu Jahtklubis, Lootsi 6. Allkirjastamisel osalevad Volvo Estonia OÜ finantsjuht Veiko Tarvis, ESS Kalev Jahtklubi klubiülem Indrek Ilves, Pärnu Jahtklubi kommodoor Jüri Sõber ja Pärnu linnapea Toomas Kivimägi.

Laevade tehnilise järelevalvega seotud riigilõivude arvutamise korda lihtsustati

Täna toimunud Vabariigi Valitsuse istungil otsustati lihtsustada laevade tehnilise järelevalvega seotud riigilõivude arvutamise korda.

1. Meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Esitaja: majandus- ja taristuminister Urve Palo
Tüüp: seaduse eelnõu

Eelnõu peamine eesmärk on lihtsustada laevade tehnilise järelevalvega seotud riigilõivude arvutamise korda.

Eelnõuga kaotatakse senised erisused (klassifitseeritud või klassifitseerimata laev, laeva vanusest tingitud koefitsiendid jne) ning viiakse senine laevapikkusel põhinev riigilõivu arvutamise mudel üle järelevalveametniku töötunnipõhisele arvutusskeemile. Uue skeemi kasutuselevõtu korral hakkab riigilõivu suurus sõltuma laeva suurusest, seisukorrast ja tehnilisest keerukusastmest ning on seega reederi suhtes õiglasem. Eelkõige avaldab muudatus positiivset mõju ajalooliste laevade, teisaldatavate ujuvvahendite ja väiksemate kalalaevade omanikele. Selliste laevade ülevaatus ei ole tehniliste seadmete ja navigatsioonivahendite vähesuse tõttu keerukas ning järelevalveametniku töömaht on väiksem, kui suurtel laevadel, mistõttu peaks uue arvestuse rakendamisel tasutav riigilõiv vähenema märkimisväärselt.

Kuna kehtivas riigilõivuseaduses kasutatakse juba praegu ajapõhist riigilõivu arvutamiseskeemi laevaga seotud erinevate protseduuride puhul (nt laeva dokumentatsiooni ülevaatamine), siis sarnase põhimõtte kohaldamine ka laevade ülevaatuste puhul võimaldab ühtlustada vastavat regulatsiooni laevadega seotud Veeteede Ameti toimingute puhul.

Lisaks korrigeeritakse eelnõuga erinevate laevapere liikmete diplomite ja tunnistuste väljastamise riigilõivusid, mis on püsinud muutumatuna alates 2008. aastast, ning viiakse need vastavusse reaalsete kuludega (tarbijahinnaindeksi ning trükkimisega kaasnevate kulude tõus). Näiteks tuleb madruse tunnistuse väljastamise eest tasuda riigilõivu senise 3,19 euro asemel 5 eurot.

Samuti viiakse seaduse eelnõuga siseriiklik regulatsioon vastavusse Euroopa Liidu õigusaktidega ning tehakse vastavad muudatused meresõiduohutuse seadusesse. Üle võetakse reeglid reisijate nimekirja registri pidamist riigisisestel laevaliinidel, laeva turvaülevaatuste ja turvatunnistuste väljastamise regulatsioon ning kehtestatakse tehnilist laadi rakendussätted laevavarustuse turustamise ja paigaldamise lubatavusele. Kehtiv seadus kohustab pidama arvestust reisijate üle, välja arvatud Eesti sisevetel sõitval reisilaeval. Eelnõu kohaselt tuleb isikuregistrisse kanda mitte ainult reisijad, vaid kõik laeval viibivad isikud. Nimekirja ei pea koostama alla 20 meremiili pikkuse reisi puhul. Seega tuleb edaspidi isikuregistrit pidada ka Ruhnu laevaliinil.

LOGISTIKA AASTAKONVERENTS 2014: Teel tundmatusse

Toimumisaeg: kolmapäeval, 12. novembril 2014.

Kui ihkad rahu, siis valmistu sõjaks (Vegetius: De Re Militari)

Me oleme õppinud palju nii kodus kui välismaal, nii koolides kui praktikast. Ometigi leiame end täna olukorrast, kus võimalik tulevik on meie jaoks tundmatu. Seetõttu ka hirmutav. Mitte kedagi meist pole valmistatud ette firmade ja tarneahelate juhtimiseks sõjaaja tingimustes. Samas võimaldab ainult valmistumine heita valgust tundmatusele ning asendada hirmud pragmatismi, ratsionaalsuse, võitlusvaimu ja teotahtega. Me peame olema vaimselt valmis sõjaks oma kodus! Kuna orienteeruvalt 50% sõjapidamiseks vajalikust ostetakse sisse erasektorist, tähendab valmistumine ettevõtete jaoks eelkõige oma äriprotsesside ja ressursside kohandamist ka sõjaaja tingimustele. Logistika etendab sealjuures igas sõjateatris üht peaosa.

Tänavune 16. Logistika Aastakonverents aitab Eesti ettevõtte-, tarneahela-, logistika- ja ostujuhte teema lahtimõtestamisel, andes vastused järgnevatele küsimustele:
• Millised on sõja majanduslikud mõjud?
• Mis juhtub sõja ajal väliskaubandusega?
• Kuidas on korraldatud taristu kasutamine?
• Millised ärilised võimalused sõjas lisaks ohtudele avanevad?
• Kuidas toimib sõja ajal riigi ja ettevõtluse vaheline suhe?
• Milliste Riigikaitseseadusest tulenevate piirangutega peab arvestama?
• Kellel ja millistel tingimustel on õigus ettevõtte tegevusse otseselt sekkuda (sh võõrandada põhivahendeid ja varusid)?
• Millistest vahenditest sõjapidamist rahastatakse?
• Milliste lisariskidega tuleb ettevõtteil sõja puhkemise korral arvestad ja end nende vastu iseseisvalt kaitsta?
• Milline on eraturvafirmade roll sõja ajal?

Konverentsi toimumiskoht teavitatakse registreerunud osalejatele.
Osalemise eelduseks on registreerumine, kinnituse ja arve saamine ning osalusarve tasumine.

Osalustasud:
Nelja või enama osaleja korral ettevõttest on hind osaleja kohta EUR 250;
Kahe või enama osaleja korral ettevõttest on hind osaleja kohta EUR 300;
Ühe osaleja korral ettevõttest on hinnaks EUR 350.
Kõikidele hindadele lisandub käibamaks 20%.

Soodustus: registreerumisel enne 15. oktoobrit kehtib soodustus EUR -50 ülaltoodud hindadest.

Osalustasu sisaldab: osalemist konverentsil ja sellega kaasnevas, e-materjale, kohvipause, lõunat.
Registreerumise tähtaeg: 5. november 2014.
Registreerumine: www.sensei.ee või seminar.aripaev.ee

Korraldajad: Sensei ja Äripäev.
Toetab: G4S

TTÜ Eesti Mereakadeemia täiendusõppe keskus kutsub tutvuma koolitustega

TTÜ Eesti Mereakadeemia täiendusõppe keskus ootab koolitustele registreerujaid.
TTÜ Eesti Mereakadeemia täiendusõppe keskus kolis 1.mai 2014 täiesti uuele kodulehele TTÜ veebis.

Tänaseks on TTÜ Eesti Mereakadeemia allkirjastanud liitumislepingu Tallinna Tehnikaülikooliga ning alates 1. augustist 2014 on TTÜ Eesti Mereakadeemia täieõiguslik TTÜ kolledž ja kannab uut nime TTÜ Eesti Mereakadeemia. Kahtlemata toob iga uus protsess kaasa muudatusi, nii sisulisi kui juriidilisi, ent meie eesmärk on ja jääb alati samaks – pakkuda kõikidele kvaliteetset mereharidust ning hoida Eesti merenduse arengut õigel kursil.

Tutvu lähemalt koolitustega koolituskalendris.

Koolituskalender täieneb jooksvalt uute koolitustega.

22.09 GMDSS ROC kursus STCW 78 A-IV/2
23.09 Kõrgepingeseadmete koolitus (Training on the Opertaion of Power Systems in Excess of 1000 volts) STCW78 A-III/1 B-III/2
29.09 Masinaruumi ressursside juhtimise koolitus operatiiv- ja juhtimistasandil (Engine Room Resources Management (ERM) on Operational and Management Levels) STCW78 A-III/1,A-III/2,B-VIII/2
13.10 Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/ 4-1
13.10 Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2
22.10 Ohtlike pakendatud kaupade vedu STCW78 B-V/c IMDG Code
03.11 Väikelaevajuhtide koolitus
10.11 Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/ 4-1
10.11 Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2
08.12 Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/ 4-1
08.12 Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

TTÜ Eesti Mereakadeemia täiendusõppe keskus ei korralda ainult koolituskavas ettenähtud kursuseid, vaid on igati valmis tegema koostööd ettevõtetega, et pakkuda nende vajadustele vastavaid koolitusi. Samuti on võimalik korraldada koolitusi vene keeles, kui esitatakse grupitellimus.

Lisainfo: 

Toomas Tammeorg
Täiendusõppe keskuse juhataja
51 63 499 |  6135 588
emk01@online.ee

BLRT Grupp lõpetas maailma suurima kalakasvatuspargase ehituse

BLRT Gruppi kuuluv Eesti ettevõte Marketex Marine lõpetas suuruse poolest unikaalse söödahoidlaga maailma suurima terasest kalakasvatuspargase ehituse. Pargas on ehitatud Norra ettevõtte AKVA Group tellimusel.

AKVA barge

AKVA barge | Marketex Marine

„See pargas on kalakasvatusturul juba teraspargaste järgmises põlvkonnas tänu suuremale söödamahutavusele ja laevapere majutusolude kõrgemale tasemele. Meile on oluline osaleda ja toetada kalakasvatustööstust muuhulgas sellist tüüpi projekte täites”, märkis BLRT Grupi juhatuse liige Mark Berman.

Marketex Marine on ettevõtte AKVA Group tellimusel ehitanud “võtmed kätte”- põhimõttel 40 meetrit pika ja 12 meetrit laia pargase, mis mahutab 850 tonni sööta. Pargas anti tellijale üle 2014. aasta septembris, see on kasutamiseks kohe valmis, sest veel enne laeva veeskamist ja kalakasvatusse kohale toimetamist tehti laevatehases katsed ja testiti kõigi süsteemide korrasolekut.

“Projekt, mille kallal töötasime koos tellijaga, osutus väga huvitavaks muuhulgas ka pargase suurte mõõtmete ja tööde tiheda ajakava tõttu“, ütles ettevõtte Marketex Marine juhatuse liige Darren Edwards.

Viimase kümne aasta jooksul on BLRT Grupi spetsialistid ehitanud kalakasvatustööstusele ligi 250 pargast, mida kasutatakse edukalt maailma eri riikides erinevates kliimaoludes. Umbes 100 neist pargastest on ehitatud AKVA Groupi tellimusel.

Marketex Marine pakub suuremõõtmelisi terasest, roostevabast terasest ja alumiiniumist seadmeid väikelaevaehituse, kalakasvatuse ning taastuvenergia turgudele. Ettevõte on osa ühest Läänemere piirkonna suurimast tööstuskontsernist BLRT Grupp.

Marketex Marine pressiteade, 11.09.2014

Jaga oma kogemusi Eesti väikesadamatega 2014. a hooajal

Pildil: St. Ivi kapten ja meeskonnaliikmed autasustamisel (foto STA Estonia)

Sügis hiilib ligi ning meresõiduhooaeg hakkab vaikselt läbi saama. See aasta on toonud endaga kaasa palju huvitavaid üritusi ja uudiseid nii Eestist (väikesadamate võrgustiku kava perioodiks 2014-2020,  Eesti sai esimesed ametlikult tunnustatud purjelauainstruktorid, Muhu Väina regatil osales rekordarv jahte, Tallinna Merepäevad, Rannarahva Festival koos paatide paraadiga, Kuressaare Merepäevad, Mati Sepp võitis esmakordselt kõrgetasemelisegrade 2 tasemega match race regati) kui ka piiri tagant (Lenny võit amatööride seast Melges 24 EMil, BLRT Grupi laevatehase poolt ehitatud laev püstitas kalapüügirekordi, eestlased tulid ORC klassi avamerepurjetamise maailmameistriksEesti purjeõppejaht St. Iv võitis The Tall Ships Races 2014 avamereregatil esimese koha omas võistlusklassis. Kes vee peale sai sellel suvel, sellel oli võimalik nautida suurepärast ning kohati ka natuke liiga palavat ilma.

Nüüd on võimalik Mereblogi lugejatel jagada oma kogemusi mööduvast hooajast Kati Kukega, kellel on plaanis külastada 9ndat korda toimuvat Baltic Sea Cruising Network konverentsi, kus avaneb suurepärane võimalus tutvustada teistele purjetajatele ja reisijatele Eestit ning Eesti (väike)sadamaid.

Oma panuse võid anda vastamisega kolmele küsimusele:

  1. Milliseid muudatusi viimase aasta jooksul pead olulisemaks Eesti purjetamise/paadisõidu ja väikesadamate valdkonnas?
  2. Milline on olnud tagasiside külalisalustelt 2014 suvel: kas info meie olude kohta on olnud täpne, vastanud tegelikkusele, kas sadamad ja sadamateenused on vastanud ootustele, midagi sellist, mis võiks olla teistele meresõitjaile kasulik/hoiatav vmt?
  3. Too mõni näide endale eriti meelde jäänud sadamateenusest, -elamusest 2014. aastal või kui millestki oli väga puudu.

Vastused saada palun enne 10. septembrit e-posti aadressile kati@navigare.ee või jaga neid Skype vahendusel (kati.kukk)!

EMSA Newsletter – September 2014

In this issue:

  • Tests accepted for Thames Fisher and Mersey Fisher;
  • New contracts for satellite radar images;
  • Integrated Maritime Services to support search and rescue;
  • Italian cadets and officers visit the Agency;
  • Equasis annual report: numbers and figures of the world fleet;
  • Multiannual funding regulation on pollution response just published.

Download the newsletter from here: September 2014.