Tartu väikelaevainspektorid kontrollivad liikluspiirangu nõuetest kinnipidamist

Veeteede Ameti pressiteade, 10.06.2013 Veeteede Ameti Tartu piirkonna väikelaevainspektorid hakkavad alates tänasest, 10. juunist pisteliselt kontrollima Tartu maavanema korraldusega kehtestatud liikluspiirangu nõuete täitmist Emajõel Tartu linna piirides alates Emajõe parema kalda ülemisest ujulast kuni endise Kalakombinaadi kaini. Tartu maavanema 24. aprilli 2013. a korraldusega kohustatakse laevajuhte Emajõe kaldakindlustuse, samuti muude jõe kaldal asuvate rajatiste ning […]

Read More

Uuenes kipper.ee koduleht

Väikelaevnikute lemmikleht www.kipper.ee uuendas oma versiooni, mis sisaldab nüüd palju rohkem võimalusi ja informatsiooni. Olemas on ka sisu vanalt veebilehelt: müügiportaalide loend, kalkulaatorid, viited klubidele ja projektidele, samuti viited kehtivale seadusandlusele. Ka on esitatud nimekiri väikelaevnike koolitajatest Eestis ja teenusepakkujatest, kes nö vesiseid teenuseid pakuvad. Uudisena on lahti kirjutatud teemad mereraadiosidest ja hädaabist merel. Kokkuvõttev […]

Read More