TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger: “Innovaatiliste lahenduste loomine merendussektorile saab paremini toimida ainult ainult teadusasutuste ja erasektori koostöös.”

29. septembril toimus Riigikogus merendusteemaline arutelu, kus sõna võtsid TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger, viitseadmiral Tarmo Kõuts ning Riigikogu liige ja vabatahtlik merepäästja Artur Talvik. Allpool on ära toodud TTÜ Eesti Mereakadeemia pressiteade. Vaata videosalvestist istungist siin: TTÜ Eesti Mereakadeemia pressiteade, 29.09.2016 Täna Riigikogus toimunud merendusteemalisel arutelul ütles TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger, et meremajandusel […]

Read More

Riigikaitsekomisjon tõdes vähest koordineeritust mereseires

Riigikogu pressiteade, 14.12.2010 Riigikogu riigikaitsekomisjon tõdes oma tänasel istungil mereseire riigisisest koostööd arutades, et siiani puudub piisav koordinatsioon erinevate ametkondade vahel ühise mereseire teostamiseks ja informatsioonivahetuseks. „Tegemist on nii julgeoleku kui ka turvalisuse valdkonna teemaga, millest tänaseni pole jõutud ühisele seisukohale, kuidas integreerida erinevate ametkondade ressursse ja tagada vajalik informatsioonivahetus. Riigikaitsekomisjon otsustas hoida teemat oma […]

Read More