Riigikaitsekomisjon tõdes vähest koordineeritust mereseires

Riigikogu pressiteade, 14.12.2010

Riigikogu riigikaitsekomisjon tõdes oma tänasel istungil mereseire riigisisest koostööd arutades, et siiani puudub piisav koordinatsioon erinevate ametkondade vahel ühise mereseire teostamiseks ja informatsioonivahetuseks.

„Tegemist on nii julgeoleku kui ka turvalisuse valdkonna teemaga, millest tänaseni pole jõutud ühisele seisukohale, kuidas integreerida erinevate ametkondade ressursse ja tagada vajalik informatsioonivahetus. Riigikaitsekomisjon otsustas hoida teemat oma tähelepanu all, et suunata siseministeerium ja kaitseministeerium paremale koostööle ning leida probleemile ka lahendus,” ütles riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma.

Riigikaitsekomisjoni liikme ja Euroopa mereseire raporti WEU raportööri Tarmo Kõutsi väitel on probleem kestnud juba pikka aega.

„Kui me üheksakümnendate lõpus hakkasime Eesti piirvalves välja ehitama mereseiresüsteemi, siis me lähtusime sellest, et Eesti-suguses väikeriigis pole erinevatel ametkondadel mõtet üksteist dubleerida ja alustasime läbirääkimisi veeteede ameti, mereväe, politsei ja tolliametiga, et luua info haldamise ja kasutamise ühtne süsteem, mis baseeruks mereseire süsteemi pildile. Tänase seisuga Eestil integreeritud mereseiresüsteemi jätkuvalt ei ole,” ütles Kõuts.

Kõuts viitas ka Euroopa mereseire raportile, mis osutab, et Euroopa Komisjon juba on omalt poolt rakendanud meetmeid Schengeni riikide ja nende piiride julgeoleku tagamiseks, viidates samas vajadusele mereseiretegevuse parema koordineerituse järele liikmesriikide rannavalveteenistuste ja muude asjassepuutuvate asutuste vahel.

„Kõik see on suunatud inimeste ja laevade ohutuse tõstmiseks ja Euroopa Liidu ja Eesti territoriaalvetes,” märkis Kõuts.

Komisjoni istungil osalenud kaitseministeeriumi esindaja kinnitusel töötab ministeeriumis praegu töörühm, mis peaks oma ettepanekud integreeritud meresiresüsteemi loomiseks esitama hiljemalt tuleva aasta alguseks.

Tänasel riigikaitsekomisjoni istungil osalesid nii Kaitseväe Peastaabi, Mereväe Staabi, kaitseministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti kui ka Veeteede Ameti esindajad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.