TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger: “Innovaatiliste lahenduste loomine merendussektorile saab paremini toimida ainult ainult teadusasutuste ja erasektori koostöös.”

29. septembril toimus Riigikogus merendusteemaline arutelu, kus sõna võtsid TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger, viitseadmiral Tarmo Kõuts ning Riigikogu liige ja vabatahtlik merepäästja Artur Talvik. Allpool on ära toodud TTÜ Eesti Mereakadeemia pressiteade.

Vaata videosalvestist istungist siin:

TTÜ Eesti Mereakadeemia pressiteade, 29.09.2016

Täna Riigikogus toimunud merendusteemalisel arutelul ütles TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger, et meremajandusel oleks suur potentsiaal kasvada kui selle arenguks loodaks soodsamad võimalused. Leigeri sõnul näitavad viimased uuringud, et merendusega seotud ettevõtted moodustavad 3,7…4% SKP-st. See osakaal on näiteks võrreldav põlumajandusega, mille lisandväärtuse osakaal 2014 aastal moodustas 3,6%.

„Nii nagu Euroopa merendusklastris, kus mõjukaimaks peetakse laevanduse ja sadamate alamklastrid, panustavad ka Eesti merendusklastrist SKP-sse enim laevandus (u. 1,4%) ja sadamad (1,14%). Kindlasti võiks merendusklastri mõju majandusele olla suurem kui Eesti looks rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise tegevuskeskkond laevandussektorile, eesmärgiga soodustada laevade Eesti lipu alla naasmist,“ kommenteeris Leiger. „Laevandussektor on valdkond, mis tegutseb rahvusvahelisel turul ning valib tegutsemiseks kõige kasumilikumad piirkonnad seda nii geograafilise paiknemise kui ka lipuriigi osas. Samas on laevandus tugevas seoses maismaa merendussektori ettevõtlusega, mida ilmestavad varasemate uuringute tulemused, mille kohaselt väidetakse, et 1 töökoht merel loob 3-6 töökohta maismaal, rahalises vääringus loob iga laevanduses teenitud 1 miljon eurot lisaks veel 1,6 miljonit eurot mujal majandussektorites.“

Sadamate potentsiaali ärakasutamiseks ja Eestit läbivate transpordikoridoride konkurentsivõime kasvuks tuleks välja töötada riiklik strateegia ning panustada tuleks merendusalaste teadus-haridusasutuste, eraettevõtete ja avaliku sektori vahelise koostöö tugevdamisele. „Innovaatiliste lahenduste loomine merendussektorile saab paremini toimida ainult teadusasutuste ja erasektori koostöös. Eesti ei tohi siin teistest riikidest maha jääda, seda nii IKT sektori sidumises laevandusega, kui ka vastavate infotehnoloogiliste teadmistega varustatud merendustööjõu ettevalmistamisel,“ ütles Leiger.

Riigikogus toimunud arutelu oli täna kuulamas mitukümmend merehuvilist, sealhulgas Mereakadeemia tudengid, töötajad, vilistlased ja koostööpartnerid ning erialaliitude ja –ühingute esindajad. Lisaks Mereakadeemia direktorile võtsid sõna viitseadmiral Tarmo Kõuts ning Riigikogu liige ja vabatahtlik merepäästja Artur Talvik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.