Sadamaseadus lihtsustab sadamaehitiste rajamist

Täna valitsuse istungil heaks kiidetud Sadamaseaduse muudatuste eelnõu lihtsustab avaliku veekogu põhja kasutamist sadamaehitiste rajamiseks ning vähendab asjaajamist sadama registrisse kandmisel. Sadamaehitiste vette ehitamise regulatsiooni puudumine on seniajani aeglustanud sadamate arengut – uues Sadamaseaduse eelnõus on määratud tingimused avalike veekogude põhja kasutamiseks, kui ettevõtja soovib rajada sadamaehitist või olemasolevat ehitist uuendada. Võrreldes kehtiva Sadamaseadusega on […]

Read More

Uue sadamaseaduse eelnõu versioon e-Õiguses üleval

Huvilistel on võimalik tutvuda uue sadamaseaduse eelnõu versiooniga e-Õiguses. Dokument asub siin – e-Õigus. 14.03.2008 Täna allkirjastas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Sadamaseaduse muutmise eelnõu, mis loob soodsa raamistiku suurte ja väikeste sadamate arenguks ning annab õigusliku aluse veepealsete tuuleparkide ehitamiseks. „Tegu on olulise seaduseelnõuga, mis võimaldab senisest paremini hallata ja arendada kõiki Eesti sadamaid, […]

Read More