e-Õigus: eelnõu “Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2006. a määruse nr 40 “Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm” muutmine”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu „Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2006. a määruse nr 40 "Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm" muutmine" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=247865

Read More

e-Õigus: 2009. aastal “Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava” alusel antavad Euroopa Kalandusfondi meetmed ja tegevuste liigid

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu "2009. aastal "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" alusel antavad Euroopa Kalandusfondi meetmed ja tegevuste liigid" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=244933

Read More

e-Õigus: 2009. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu "2009. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=243825

Read More

Uue sadamaseaduse eelnõu versioon e-Õiguses üleval

Huvilistel on võimalik tutvuda uue sadamaseaduse eelnõu versiooniga e-Õiguses. Dokument asub siin – e-Õigus. 14.03.2008 Täna allkirjastas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Sadamaseaduse muutmise eelnõu, mis loob soodsa raamistiku suurte ja väikeste sadamate arenguks ning annab õigusliku aluse veepealsete tuuleparkide ehitamiseks. „Tegu on olulise seaduseelnõuga, mis võimaldab senisest paremini hallata ja arendada kõiki Eesti sadamaid, […]

Read More